Pressemeldinger

Vil skape et tryggere Internett for fire millioner barn

Ambisjonen er klar; til sammen fire millioner barn skal få opplæring i nettsikkerhet innen 2020.

(Fornebu, 20. juni 2017) Ambisjonen er klar; til sammen fire millioner barn skal få opplæring i nettsikkerhet innen 2020.

Sikkerhet for de yngste brukerne av mobil og internett er blant de viktigste områdene innen Telenors samfunnsansvar. I 2016 samlet satte konsernet tematikken på agendaen i alle land hvor Telenor er tilstede.

– Vi vet at mange barn har erfart ulike typer ubehageligheter knyttet til nett og mobil. Denne utfordringen er jeg glad for at vi samles om på tvers av selskapene. I Asia er det estimert at over 100 millioner unge mennesker vil få nettilgang gjennom Telenor bare i løpet av 2017. Nettet skal være en arena der alle barn kan ferdes trygt, få digitale ferdigheter og gode opplevelser,sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

I dag presenterer Telenor Norge sitt verdiregnskap i rapporten Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

– For å utrydde nettmobbing må foreldrene på banen. I år har foreldrenes kunnskapstørst vært større enn noen gang. De vil lære, og tilbakemeldingene er at de ønsker flere kurs. Vi får veldig gode samtaler om forebygging og nettsikkerhet med engasjerte foreldre, sier Svendsen. 

Telenor Norge har gjennom flere år kartlagt foreldres tanker og bekymringer knyttet til barns nettbruk. De landsrepresentative undersøkelsene viser at foreldre i stor grad bekymrer seg for barnas sikkerhet på nett og mobil. Samtidig sier 4 av 10 foreldre at de ikke føler de har kunnskapen de trenger for å takle utfordringer i podens digitale liv.

Lanserte digital foreldreskole
Våren 2016 lanserte Telenor Den digitale foreldreskolen, et lavterskeltilbud til foreldre med barn på nett. Pensumet består av temaer som håndheving av aldersgrenser på spill og sosiale medier, regler for online gaming, barnas rett til privatliv og sikkerhet på nett.

– Det er mye vi foreldre skal holde oss oppdatert på, og det er ikke alltid like lett å henge med på de nyeste appene eller sosiale mediene som barna våre bruker. Vi vil være med på å lukke de digitale generasjonskløftene i norske familier. Foreldreskolen.no kan bidra til at flere får den kunnskapen de trenger for å gi barna en trygg oppvekst på nett, sier Svendsen.

For mer informasjon:
Ana Brodtkorb, leder for samfunnsansvar og bærekraft, Telenor Norge, telefon: 902 09 832, epost:ana.brodtkorb@telenr.com

Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse