Pressemeldinger

Værnesregionen først i landet: Knytter velferdsteknologi til pasientjournal

Værnesregionen er først i Norge til å ta i bruk velferdsteknologi som er direkte koblet med den elektroniske pasientjournalen. Kommunenes helse- og omsorgstjenesten får dermed helhetlig oversikt over den enkelte bruker.Konseptet, som kalles «Bo lenger hjemme», er utviklet av Visma og Telenor.
Alt-tekst

Fornebu, 5. mars 2013: Værnesregionen er først i Norge til å ta i bruk velferdsteknologi som er direkte koblet med den elektroniske pasientjournalen. Kommunenes helse- og omsorgstjenesten får dermed helhetlig oversikt over den enkelte bruker.Konseptet, som kalles «Bo lenger hjemme», er utviklet av Visma og Telenor. Deler av løsningen har tidligere blitt utprøvd i mindre skala i flere kommuner. Værnesregionen, med kommunene Stjørdal og Selbu i spissen, er de første som nå tar i bruk en helhetlig løsning med kobling til pasientjournalen. De starter opp med 11 boenheter i første omgang.

- Dette konseptet gjør at vi kan styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom eller nedsatt funksjonsevne. Veldig mange ønsker å bo hjemme, og slik teknologisk assistanse vil bidra til økt trygghet, sikkerhet og sosial deltakelse, sier Johan Arnt Elverum, ordfører i Stjørdal kommune.

- Med velferdsteknologi og kobling til pasientjournalen kan vi sikre at brukerne får riktig hjelp når de trenger det. Samtidig gjør det oss bedre rustet til å møte utfordringene med et voksende antall eldre og økt behov for helsepersonell. Velferdsteknologi vil frigjøre varme hender, og er et supplement, ikke en erstatning for andre nødvendige tjenester, sier Elverum.

Alltid oppdatert
Velferdsteknologi er en samlebetegnelse på flere tekniske løsninger som gjør at syke og eldre kan få den pleien de trenger samtidig som de kan bo hjemme. Det kan for eksempel være ulike sensorer som registrerer hendelser som fall, blodtrykk og sengevæting, trygghetsalarm eller GPS-sporing. I løsningen som Værnesregionen tar i bruk, samles alle varsler fra brukeren ett sted, i den elektroniske pasientjournalen.

- For hjemmesykepleiere betyr dette at de alltid vil ha en oppdatert pasientjournal tilgjengelig, på mobil eller nettbrett. Her vil også eventuelle varslinger dukke opp, slik at brukerne kan få hjelp når de trenger det, sier Jan Ivar Borgersen, administrerende direktør i Visma Unique AS.

Velferdsteknologi er et av de viktigste satsingsområdene for Visma, som i dag har over halvparten av kommunene som kunder på elektronisk pasientjournal og mobile løsninger.

Rask utvikling
For Telenor er helsesektoren et viktig satsingsområde, og velferdsteknologi inngår som en del av dette. - Telenor driver innovasjon sammen med partnere, og samarbeider med aktører som har bransjekunnskap, vilje og evne til å utvikle løsninger basert på de faktiske behov innenfor helsesektoren, sier Johan Ivarson, administrerende direktør i Telenor Objects.

- Det finnes mange ulike sensorer på markedet i dag, og utviklingen skjer raskt. Men det er først når all informasjon kan samles inn og sammenstilles at man kan se et mønster som krever endringer for det enkelte menneske. Kommunikasjon over tele-/mobilnettet er en sentral del av denne informasjonsinnsamlingen, sier Ivarson.

FAKTA 

Eldrebølgen:

· Antall nordmenn over 67 år øker fra 650 000 i dag til 1 million før 2030.

· I dag bruker Norge rundt 250 milliarder kroner årlig på helse og sosialsektoren. Det tilsvarer ca 12 prosent av alt det som produseres i fastlands Norge i løpet av ett år (BNP).

· Utgiftene til en sykehjemsplass er i gjennomsnitt rundt 850 000 kroner i året. Utgiftene til hjemmeboende som får hjelp fra kommunen, er til sammenligning rundt 200 000 kroner.

· Fremskrivinger basert på Statistisk sentralbyrå tilsier en betydelig økning av eldre på sykehjem med dagens organisering, fra cirka 43 000 i dag til cirka 65 000 i 2030.

· Så mye kan samfunnet spare ved å ta i bruk velferdsteknologi: Hvis 15-25 prosent kan bo lenger hjemme i stedet for å flytte på institusjon, betyr det innsparinger på 12-20 milliarder kroner i 2030. Det betyr at opp mot 40 000 årsverk blir frigjort i helsesektoren, et antall som tilsvarer rundt halvparten av det forventede underskuddet på helsepersonell om 20 år.

(Kilde: NyAnalyse as) 

Omsorgsteknologi:

1. Varsel- og alarmsensorer

 • Trygghetsalarm
 • Fall-alarm
 • Bevegelsessensor
 • Døralarm
 • Temperatursensor som varsler ved overoppheting eller for lav temperatur i rommet
 • Vannsensor som varsler vannlekkasje
 • Sengesensor som registrerer når beboer ligger i sengen
 • Sporing med GPS spesielt rettet mot personer med demens og som lett kan gå seg bort 

2. Helse-sensorer

 • Vektmåling
 • Blodtrykksmåling
 • Blodsukkermåling

Felles for alt utstyret er at det kan sende data fra målinger, hendelser og alarmer, som lagres og videresendes til ett eller flere relevante fagsystemer og alarmsentraler.

(Kilde: Telenor) 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: