Pressemeldinger

Unngå skader på utstyr i tordenvær

De fleste husker å trekke ut strømkontakter til TV-en når de drar på ferie, men mange nordmenn glemmer annet viktig elektronisk utstyr.

(Fornebu, 16. juli 2014) De fleste husker å trekke ut strømkontakten til TV-en når de drar på ferie, men mange nordmenn glemmer annet viktig elektronisk utstyr. 

Med en varm sommer følger det mye lyn- og tordenvær. Lynnedslag kan gjøre stor skade på telefoner, PC-er, modemer, bredbåndsutstyr og annet teleteknisk utstyr.

Juli og august er høysesong for lynnedslag i Norge, og i et normalår har vi over 100.000 lynnedslag i Norge. Tall fra Elektronikkbransjen viser at det i fjor var 5.967 skader i private hjem som følge av lyn, mens Telenor mottar nærmere 20.000 meldinger om feil på elektronisk utstyr i sommerhalvåret.

– En stor del av feilene som oppstår på grunn av lynet kan unngås med et enkelt grep. Det er å koble fra alt elektronisk utstyr, både teleelektronikk, pc, og TV, når tordenværet kommer, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Norge.

 – Mange av oss har for vane å skru av TV-en og ta ut støpselet. Det er også viktig å huske å trekke ut strømkontaktene til PC, nettbrett, modem og bredbåndsbokser for å unngå skader på elektrisk utstyr som er koblet til telenettet, sier Amundsen.  

Det er heller ikke å anbefale å lade mobiltelefonen mens det tordner. Hvis du har fasttelefon, bør du sjekke med eventuell alarmleverandør om det vil påvirke sikkerhetsalarmen før du kobler den fra.

Skader for 20 millioner kroner
I utsatte områder er det også lurt å anskaffe overspenningsvern som monteres på telefonlinjen eller bredbåndslinjen. Slikt utstyr er å få kjøpt i de fleste elektroniske forretninger.

– For å begrense skadene ved lynnedslag er det montert overspenningsvern og sikringer i alle
Telenors sentraler. Likevel opplever vi store skader fordi lynnedslag forårsaker høye spenninger på telekablene som igjen kan skade elektronikk og datautstyr knyttet til telenettet.
Hvert år påføres Telenor kostnader på over 20 millioner kroner som følge av skader etter
tordenvær, sier Amundsen.

Det store flertallet av nordmenn er flinke til å koble ut elektriske apparater når det lyner og tordner, men det skjer fra tid til annen ulykker i forbindelse med tordenvær.

– Generelt vil Telenor oppfordre folk til å holde seg unna teleledninger i huset, og ikke prate i fasttelefonen i tordenvær. Det anbefales heller ikke å prate i mobiltelefon eller trådløs telefon, sier Amundsen.

Tips – gjør hjemmet klart for tordenvær 
• Trekk først ut kontaktene til PC, TV, modem og annet teleutstyr. Vurder også å trekke ut tilkoblinger til kabelanlegg, støpsel til fasttelefon og nettverks- og antenneledninger.

• Fiber: Trekk ut støpsel på modemet. Trekk ut støpsel på ONT-boksen (Der fiberen kommer inn i huset).

• Bredbånd: Trekk ut støpsel på modemet. Trekk ut DSL-kabelen som går til veggen (og verden utenfor) fra modemet. (Det står oftest DSL på denne)

• Det kan være smart å ta et bilde med mobiltelefonen av hvordan ting var koblet slik at man ikke kobler feil når uværet er over eller man er tilbake fra ferie.

• Hvis du skal på ferie, kan det være lurt å alliere seg med naboene, slik at de kan sjekke det elektriske utstyret for deg hvis noe skulle skje.