Pressemeldinger

Tryg valgte Telenor

Telenor skal levere ny kontaktsenterløsning og telefoniplattform til forsikringsselskapet Tryg.

(Fornebu, 9. desember 2013) Forsikringsselskapet Tryg har valgt Telenor som leverandør av ny kontaktsenterløsning og telefoniplattform. Avtalen har en verdi på nærmere 80 millioner kroner over fem år.

Tryg er Nordens nest største skadeforsikringsselskap, med omkring 4.000 ansatte og aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige. Kontaktsenterløsningen og telefoniplattformen, som baseres på Ciscos maskin- og programvare, skal nå tas i bruk ved Trygs operasjoner i Danmark og Norge. ¨

Moderne kundeopplevelse
– Den nye telefoniløsningen fra Telenor vil redusere Trygs omkostninger og øvrige utfordringer. Løsningen imøtekommer alle moderne kommunikasjonsformer, slik at vi kan gi våre kunder en moderne kundeopplevelse, sier Niels Vorum-Petersen, direktør for Shared Systems i Tryg.

Den nye løsningen skal erstatte Trygs nåværende kontaktsenter, samt en telefoniløsning som Telenor tidligere har levert. Implementering og drift utføres av Telenor Norges datterselskap Datametrix.

Forretningskritisk
– Vi er ydmyke overfor denne oppgaven, som er et godt eksempel på hvor forretningskritisk en kommunikasjonsløsning kan være. Gjennom Datametrix besitter Telenor et av Europas mest kompetente miljøer innenfor kontaktsenter og driftede telefoniløsninger, og vi ser frem til å arbeide tett med Tryg for å etablere en fremtidsrettet kundebetjeningsløsning, sier Marina Lønning, leder for bedriftsmarkedet i Telenor Norge.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Telenor Norge, informasjonssjef Kristin V. Tønnessen, tlf. 934 80 648, kvt@telenor.com 
Tryg, direktør Niels Vorum-Petersen tlf. +45 22676869, niels.vorum-petersen@tryg.dk