Pressemeldinger

Trapper opp beredskapen langs kysten

Telenor øker beredskapen med et ekstra kabelskip i Bergen for å få ned rettetiden ved sjøkabelbrudd. Mer ekstremvær de siste årene setter et robust sjøkabelnett oftere på prøve.
Etter et fiberbrudd i ekstremværet i januar 2015, måtte dykkere hente opp og reparere en 18 tonns sjøkabel på Lopphavet.

(Bergen, 3. juli 2017) Telenor øker beredskapen med et ekstra kabelskip i Bergen for å få ned rettetiden ved sjøkabelbrudd. Mer ekstremvær de siste årene setter et robust sjøkabelnett oftere på prøve.

– Vi står overfor krevende operasjoner når orkaner og høy sjø tar ut fiberkabler og utstyr vi har på havbunnen. Vi vet hvor viktig mobildekning og bredbånd er for kundene og vi gjør alt vi makter for å få rettet feil så fort som mulig, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Nå har Telenor inngått avtale med Seaworks om å etablere hjemmehavn i Bergen for et gruntgående og spesialbygd sjøkabelfartøy med dykkere og spesialister på å håndtere sjøkabelbrudd. Nordkabel vil ha havn i Bergen, og Fjordkabel i Harstad, slik at båtene spres geografisk og avstanden fra nærmeste båt til eventuelt sjøkabelbrudd blir kortere.

Både ekstremvær og skip som ankrer feil går ut over infrastruktur på havbunnen. Mens sommerhalvåret domineres av planlagt sjøkabelutlegg, har vintersesongen de siste årene ofte vært preget av ulike typer feilrettingsarbeid under krevende arbeidsforhold.

– Telenor er en beredskapsorganisasjon som overvåker infrastrukturen 24 timer i døgnet for å ivareta kundenes behov for mobildekning og bredbåndsforbindelse. Ettersom vi har rundt 10.000 punkter i mobil- og fastnettet, i tillegg til 4500 km sjøkabler til havs, har vi et døgnbemannet operasjonssenter som kan aksjonere ved feil og uønskede hendelser over hele landet. Med kabelskip i Bergen styrker vi beredskapen og operasjonsevnen, sier Svendsen.

Forberedt på det verste
Etter et fiberbrudd på en sjøkabel på Lopphavet vinteren 2015, tok det en uke å reparere kabelen. Hele operasjonen foregikk til havs i dårlig vær, og kostnadene ved arbeidet kom på to millioner kroner.

− Det er forskjell på en fin sommerdag og denne årstiden når man skal ut i båt. Man må være litt tøff, men det er viktig at det kombineres med vett og forstand for man må ikke tøye strikken for langt når det gjelder naturkreftene. Vi prøver å strekke oss så langt det går for å få gjort jobben så raskt som mulig, fortalte Ove Olsen, kabelsjef ombord MS Nordkabel.

I forbindelse med denne hendelsen måtte bruddstedet først lokaliseres med både kabelskip, dykkere og miniubåt. Arbeidet var tidkrevende ettersom flere av sjøkablene var flere kilometer lange og lå dypt i sjøen.

− Deretter måtte kabelen hentes opp, ny kabel på vel 18 tonn måtte skjøtes sammen med den eksisterende og legges ned på sjøbunnen igjen. Dette er tungt arbeid som er væravhengig og som har strenge sikkerhetsrutiner, forklarer Svendsen.

Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

− Vi har blitt mye mer drillet på disse episodene etter at ekstremværet «Dagmar» skapte store ødeleggelser vinteren 2011. Vi har en beredskapsorganisasjon som er forberedt på det verste, og vi ser også at kundene har større forståelse for at rettearbeidet tar noe tid når vi står overfor slike situasjoner, avslutter Svendsen.

Fakta om Telenors sjøkabler

  • Telenor har 4500 kilometerne med sjøkabler - som er nesten to ganger kystens grunnlengde. Sjøkablene utgjør om lag 25 prosent av Telenors fiberkabler i transportnettet.
  • Den lengste sjøkabelen, over Vestfjorden i Lofoten, er 109 kilometer lang, mens den minste bare strekker seg over en kilometer.
  • De grunneste sjøkablene er å finne på 20-30 meters dyp, mens i Sognefjorden ligger kabelen 1300 meter under havoverflaten. Kabelskipene legger over 300 kilometer med sjøkabel i 30-40 traseer hvert år. 
  • Kabelskipene utfører alle typer oppdrag til sjøs, og utfører inspeksjon og installasjon med fjernstyrt mini-ubåt, skjøting av kraft- og kommunikasjonskabel, vedlikehold og reparasjon, dykkeroppdrag og bunnkartlegging. Skipene er operative hele året og har et mannskap på syv personer.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor Norge
Tlf: 900 21 000, e-post: bjorn.amundsen@telenor.com eller ring pressetlf. på 800 80 900

Per Aril Meling, informasjonssjef i Telenor Norge
Tlf: 905 15 800, e-post: per-aril.meling@telenor.com
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse