Pressemeldinger

Telenors myke tall

41 000 barn og foreldre har fått kunnskap om hvordan de kan oppnå mobbefrie hverdager. 5000 barn blir tatt vare på i fotballfritidsordninger. 94 000 resirkulerte mobiltelefoner. Dette er bare noen av Telenors myke tall som nå er samlet på en ny nettside om samfunnsansvar.

(Fornebu, 15. mai 2014)  41 000 barn og foreldre har fått kunnskap om hvordan de kan oppnå mobbefrie hverdager. 5000 barn har fått leksehjelp, sunn mat og trening i 70 fotballfritidsordninger. 94 000 resirkulerte mobiltelefoner. Dette er bare noen av Telenors myke tall som nå er samlet på en ny nettside om samfunnsansvar. 

20 minutter med båt fra Florø i Sogn og Fjordane ligger halvøya Seljestokken. Her bor Ingrid Seljestokken i fastlands-Norges vestligste hus.

- Før stod jeg klistret inntil stuevinduet for å få dekning. Og da hadde jeg dekning tilsvarende en strek. Det har ikke helt gått opp for meg at jeg ikke behøver å gjøre det lenger, sier Ingrid.

Masten, som hun kan se fra stuevinduet sitt, stod ferdig i juni 2013. Telenor hadde da gått sammen med Florø kommune, Fylkeskommunen og Kommunal- og regionaldepartementet i et såkalt mobilt spleiselag hvor man deler på regninga.

- Å delta i ni slike spleiselag i 2013 og være med å sørge for at Ingrid kan sende tekstmeldinger til barnebarna, er bare én måte vi tar samfunnsansvar på. Telenors ansvar favner bredere enn dekning. Vi er en av landets viktigste teknologibedrifter og det forplikter på mange områder, blant annet på miljø og klima, cybersikkerhet, leverandørkjeder og infrastruktur. Vi jobber helhetlig, langsiktig og målrettet med samfunnsansvar slik at vi kan utnytte vår teknologi til det beste for hele samfunnet, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Berit Svendsen.

Ny nettside om samfunnsansvar
Historien om Ingrid og familien er bare en av flere samfunnsansvar-historier som Telenor nå deler på telenor.no/om/samfunnsansvar

– Det er store forventninger til at Telenor skal ta betydelig samfunnsansvar, og det har vi alltid gjort. Men vi har ikke samlet historiene bak vårt samfunnsansvar så bevisst før nå. Det er på høy tid, for vi har så mye fint og viktig å fortelle om hvordan Telenor påvirker folks hverdag, sier Svendsen.

Å dele disse historiene inkluderer også å åpne opp om hvilke negative effekter Telenor kan ha på omgivelsene. Svendsen mener at å ta samfunnsansvar også inkluderer å være transparente om det man ikke får til og hvordan man jobber for å bli bedre.

 - Vi er en stor bedrift som setter mange spor, både på godt og vondt.  Å bygge ut 4G og grave grøfter til fiber inkluderer CO2-utslipp, men vi jobber kontinuerlig med å redusere våre miljøavtrykk. I 2013 reduserte vi CO2 utslippet med nesten 10 prosent sammenlignet med året før, sier Svendsen.

Antimobbearbeid virker
Telenor har også jobbet målrettet mot digital mobbing sammen med Medietilsynet, Røde Kors og Barnevakten i en årrekke.

- Selv om antallet mobiler og nettbrett blant barn og unge øker, så øker ikke den digitale mobbingen. Det er et positivt tegn og gir oss pågangsmot i arbeidet som vi vet nytter. 6 av 10 barn føler seg bedre rustet til å håndtere digital mobbing etter å ha deltatt på Bruk Hue, sier Svendsen.

I løpet av 2013 fikk 33 000 barn og unge kunnskap om hvordan de kan oppnå en mobbefri hverdag. Og like viktig; over 8000 foreldre fikk bedre innsikt i hverdagen til sine digitale barn.

Les om foredragsholder Ole Roger Vestøyl som blir en skulder å gråte på for mobbeofrene 
 

Får folk i arbeid
Telenor er en av landets største arbeidsgivere og en viktig del av arbeidet med inkluderende arbeidsliv og samfunnsansvar er å gi folk som står utenfor arbeidslivet en mulighet. Programmene Telenor Open Mind og Telenor Integration har i en årrekke tilbudt kursing og arbeidspraksis til mennesker som har hatt vansker med å få jobb grunnet sykdom, funksjonshindring eller innvandrerstatus.

- Nesten 75 prosent av deltakerne i disse programmene får fast jobb og kan gå fra å være stønadsmottakere til å bli skattebetalere. Dette er stort for den enkelte og en viktig gevinst for hele samfunnet, sier Svendsen.

2013 i myke tall: 

•          41 000 barn og foreldre fikk kunnskap om hvordan oppnå mobbefrie hverdager

•          Over 5000 nettsider med overgrepsmateriale ble stoppet av INTERPOL

•          21 personer har i 2013 fått arbeidspraksis i Telenor Open Mind og Telenor Integration

•          Resirkulering av eget utstyr verdt årsforbruket i strøm til 300 boliger

•          10 prosent reduksjon i CO2-utslipp

•          11 millioner kroner dagen investert i dekning og infrastruktur landet rundt

•          200 000 meter fiber og kobber i bakken med lave CO2-utslipp og uten å grave opp gater

•          94 000 innsamlede mobiltelefoner ga 3,2 mill. kr. til idrettslagene og store miljøbesparelser

•          5000 barn får leksehjelp, sunn mat og trening i 70 fotballfritidsordninger  

•          10 000 besvarte anrop på samtaletilbudet for unge, Kors på Halsen

•          Ti med-finansierte professorater ved sikkerhetssenteret på Høgskolen i Gjøvik  

Kontaktperson:
Ana Brodtkorb, leder for samfunnsansvar i Telenor Norge.
Tlf: 902 09 832, Ana.Brodtkorb@telenor.com