Pressemeldinger

Telenor vil gå nøye gjennom ESAs varsel

Telenor har i dag mottatt et varsel om vedtak fra ESA som følge av undersøkelser som ble gjennomført av EFTAs overvåkingsorgan (ESA) og Konkurransetilsynet 4. desember 2012. Varselet fra ESA er ikke et endelig vedtak.

(Fornebu, 1. februar 2016) Telenor har i dag mottatt et varsel om vedtak fra ESA som følge av undersøkelser som ble gjennomført av EFTAs overvåkingsorgan (ESA) og Konkurransetilsynet 4. desember 2012. Varselet fra ESA er ikke et endelig vedtak. 

Dette er kun en foreløpig vurdering fra ESA, og vi skal nå vurdere varselet grundig, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge. 

Undersøkelsen som ble gjennomført i 2012 gjaldt mistanke om brudd på konkurransereglene i det norske mobilmarkedet. Telenor har samarbeidet fullt ut med ESA og Konkurransetilsynet, og har lagt forholdene til rette for deres arbeid. Telenor vil nå gjennomgå varselet nøye og gi innspill til ESA etter vanlig prosess. Deretter vil Telenor vurdere om det er behov for å be om en muntlig høring for å belyse saken ytterligere. Etter dette vil ESA avgjøre om varselet blir et endelig vedtak eller ikke.

– Det er vanlig at disse prosessene tar tid, noe som medfører at Telenor må vente enda en stund før resultatene fra ESAs uanmeldte besøk i 2012 får sin endelige konklusjon, sier Berit Svendsen.

ESA har sett nærmere på fire områder: To av områdene har ESA lagt vekk etter grundige analyser, mens varselet om vedtak gjelder deler av de to øvrige områdene:

• Binding på abonnementsnivå (lock-in praksis) for bedriftskunder
• Marginskvis i grossistavtaler knyttet til segmentet mobilt bredbånd standalone til privatkunder 

– Varselet kan tyde på at ESA mener Telenor ikke kan følge forretningspraksis i markedet, selv om Telenor faktisk har mildere bindingspraksis enn det som er vanlig i markedet. Det setter jeg spørsmålstegn ved, men vi vil gå nøye gjennom varselet fra ESA før vi konkluderer på videre prosess, sier Svendsen. 

Les pressemeldingen fra ESA her

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Torild Lid Uribarri, kommunikasjonsdirektør Telenor Norge
Tlf: 911 55 381, torild.uribarri@telenor.com

* Mobilt bredbånd standalone er separate mobile bredbåndsabonnement - altså ikke de vanlige mobiltelefoni abonnementene. Mobilt bredbånd standalone er et lite og historisk segment, da mobilabonnement med store inkluderte datapakker i stor grad har tatt over dette markedet.