Pressemeldinger

Telenor uenig i Konkurransetilsynets vedtak

Konkurransetilsynet har i et vedtak besluttet å ilegge Telenor overtredelsesgebyr på 788 millioner kroner som følge av undersøkelser som startet 4. desember 2012.

(Fornebu, 21. juni 2018) Konkurransetilsynet har i et vedtak besluttet å ilegge Telenor overtredelsesgebyr på 788 millioner kroner som følge av undersøkelser som startet 4. desember 2012.

Slik vi forstår saken, mener Konkurransetilsynet at Telenor tilbød Network Norway for gunstige vilkår for bruken av Telenors nett, og at dette kunne begrense Network Norways utbygging av eget mobilnett.

− Vi har samarbeidet godt med Konkurransetilsynet og tilrettelagt for deres arbeid hele veien. Vi er uenige i at vi har brutt konkurranseloven, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Et negativt vedtak fra Konkurransetilsynet kan klages inn for Konkurranseklagenemnda og senere til domstolene.

– Fristen for å klage er seks måneder. Nå skal vi bruke denne tiden til å gå gjennom alle sider ved saken. Vi regner med at vi vil påklage vedtaket, sier Svendsen.

Saken gjelder et historisk forhold. Konkurransetilsynets påstand er at Telenor gjennom prismodellen i en grossistavtale har begrenset konkurransen i det norske mobilmarkedet i perioden 2010-2014. Konkurransetilsynet mener at Telenor har brutt regelen som forbyr misbruk av dominerende stilling. For dette har Konkurransetilsynet ilagt Telenor et gebyr på 788 millioner kroner, i tråd med varselet.

I november 2016 varslet Konkurransetilsynet at de også mente Telenor hadde brutt konkurranseloven ved å avtale eneleveransevilkår i fire grossistavtaler. Konkurransetilsynet har etter varselet endret syn og lagt bort denne delen av saken uten å finne brudd på reglene.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Anders Krokan, fungerende kommunikasjonsdirektør i Telenor Norge

Tlf: 952 09 037, e-post: anders.krokan@telenor.com eller ring pressetlf. på 800 80 900

Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse