Pressemeldinger

Telenor: Tiltak etter ekstremværet Oles herjinger

Telenor har iverksatt flere tiltak for å gjenopprette mobildekningen etter ekstremværet Oles herjinger. Siden mobilnettet er avhengig av strøm, har langvarig kraftutfall flere steder i Troms og Nordland ført til at kommunikasjonslinjer ikke fungerer. Heldigvis er det nå bedring i denne situasjonen.

(Fornebu, 8. februar 2015) Telenor har iverksatt flere tiltak for å gjenopprette mobildekningen etter ekstremværet Oles herjinger. Siden mobilnettet er avhengig av strøm, har langvarig kraftutfall flere steder i Troms og Nordland ført til at kommunikasjonslinjer ikke fungerer. Heldigvis er det nå bedring i denne situasjonen.

– Natt til søndag og utover formiddagen fikk Telenor flere steder problemer med mobildekningen grunnet langvarig kraftutfall. Denne situasjonen har nå tatt en vending, idet vi ser at strømmen er kommet tilbake flere steder. Telenor er i kontinuerlig dialog med Lofotkraft og Troms kraft for å sikre de beste tiltak der det fortsatt er kraftutfall, sier Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor.

Lofotkraft har rettet flere brudd og med kraft tilbake, bedres situasjonen for telekomtjenester. Fremdeles er Vestvågøy og Flakstad berørt. I Beiarn er det fortsatt kraftfeil. Torsken i Troms er også sterkt berørt, og Telenor samarbeider med Troms kraft for å finne løsninger.

Telenor fortsetter feilrettingen utover kvelden der det er mulig. Telenor prioriterer feilretting basert på områder med størst konsekvens, og innspill fra Fylkesmann og kommuner.

- Telenor går nå igjennom alle steder der vi har utfall, og prioriterer feilretting fortløpende. Etter hvert som strømmen kommer tilbake, får vi opp igjen mobilstasjonene, og der det er enkeltfeil, får vi igangsatt retting. Dessverre vil feilrettingen noen steder ta tid. I områder der mobildekningen fortsatt er berørt, kan det være mulig å finne områder med mobildekning dersom man forflytter seg, sier Amundsen.

Status kl. 17.00 i Nordland:

  • Vi ser en vesentlig bedring siden morgentimene i dag. Lofotkraft melder at strømmen kom tilbake i Leknes, Fygle, Gravdal og Stamsund. Deler av Vågan kommune (Strekningen Svolvær-Rørvik, Skrova og Østre Vågan unntatt Storemolla) har nå strømforsyning.
  • Etter hvert som strømmen kommer tilbake, får vi opp igjen mange av våre mobilbasestasjoner. Enkeltfeil retter vi fortløpende.
  • Totalt i Vestvågøy er 11 av 23 basestasjoner ute primært som følge av at strømmen fortsatt er ute.
  • Alt skal være OK igjen i Sørfold. Beiarn området er dessverre uendret hvor det meste er ute. Vi jobber intenst med å få opp igjen mobilbasesatsjoner også her.
  • I Vestvågøy kommune er nå 10 av 23 basestasjoner ute, mot 19 kl. 14.00.
  • Totalt i Nordland fylke er nå 54 basestasjoner ute, 1188 fastnettkunder ute og cirka 2200 bredbåndskunder.
  • Lofotkraft gir en god status om kraftsituasjonen på sine nettsider: www.lofotkraft.no

Status kl. 17.00 i Troms:

  • Kun 7 basestasjoner ute i hele fylket.
  • Mest berørt er Torsken hvor strømmen fortsatt er ute og dermed ikke mobildekning i:
  • I Torsken kommune er mobil ute i Grunnfarnes, Gryllefjord, Kaldfarnes og Torsken.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor Norge
Tlf: 900 21 000 E-post: bjorn.amundsen@telenor.com