Pressemeldinger

Telenor styrker beredskapen langs Finnmarkskysten

(Fornebu, 22. september 2017) Telenor har etter grundige undersøkelser av sjøkabelen langs Finnmarkskysten besluttet å forsterke store deler av den mellom Berlevåg og Vardø. Samtidig vil etablering av nye sentralpunkter langs kysten redusere faren for lokale nettutfall.

Telenor har to hovedkabeltraseer i Finnmark. Den ene er en landbasert kabel som går i indre trase av fylket, og den andre en sjøkabel. Med bakgrunn i to alvorlige feilsituasjoner i sjøkabelen langs Finnmarkskysten i vinter, besluttet Telenor å gjøre en robusthetsanalyse av sjøkabelen.

I sommer gjennomførte derfor Telenor undervannsfilming av fire sjøkabelstrekninger; Berlevåg-Finnkongkeila, Berlevåg Båtsfjord, Båtsfjord-Hamningberg og Hamningberg-Vardø. - Undersøkelsen tydeliggjorde tegn på at kabelen var slitt på enkelte deler av strekket mellom Berlevåg og Vardø, og en analyse av hele sambandet langs kysten inkludert landinntakene viser at det både er behov for utbedring av kabelen og etablering av nye sentralpunkter på land, sier Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor.

Få feilsituasjoner

Telenor har i løpet av de siste 10 årene registrert mellom 5- 10 feil på sjøkablen på strekket langs Finnmarkskysten. Men når det først blir feil, er det lange reiseveier for kabelskipene, og værforholdene gjør feilrettingen ofte svært vanskelig og resulterer i lang rettetid.

Nye tiltak

Det ble derfor tidligere i år besluttet at Telenor skulle disponere to kabelskip; ett med havn i Bergen og ett med hjemmehavn Harstad. Det vil gjøre at kabelskipet kan komme fortere frem til skadested, og redusere rettetiden.

- I løpet av høsten vil Telenor bytte til forsterket kabel på deler av strekket mellom Berlevåg og Båtsfjord; en ny dobbelarmert sjøkabel med integrerte sinktråder. Samtidig har vi nylig forsterket landinntaket i Hamningberg. Sjøkabelen på strekningene Berlevåg - Finnkongkeila og Hamningberg - Vardø vil bli utbedret i 2018. I planleggingen av kabeltrase tar vi også hensyn til fiskerinæringen, slik at vi ikke kommer i konflikt med trålfiske langs kysten, fortsetter dekningsdirektøren.

- I tillegg til utbedrede kabelstrekninger vil Telenor etablere nye sentralpunkter på land som vil redusere faren for lokale nettutfall ved eventuelle brudd i sjøkabelen. Telenor vurderer også andre tiltak for å redusere sårbarheten i telenettet i hele fylket, også gjennom deltakelse i lokale fiberprosjekter, avslutter Bjørn Amundsen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor Norge

Tlf: 900 21 000, e-post: bjorn.amundsen@telenor.com eller ring pressetlf. på 800 80 900

Per Aril Meling, informasjonssjef i Telenor Norge

Tlf: 905 15 800, e-post: per-aril.meling@telenor.com eller ring pressetlf. på 800 80 900

Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse