Pressemeldinger

Telenor og ZERO inngår samarbeid

Telenor Norge og miljøstiftelsen ZERO har inngått en treårig samarbeidsavtale.

(Fornebu, 5.mai 2015) Telenor Norge og miljøstiftelsen ZERO har inngått en treårig samarbeidsavtale.

Miljøstiftelsen ZERO er en organisasjon som siden 2002 har jobbet med å finne politiske og teknologiske løsninger på klimautfordringen. Nå skal organisasjonen samarbeide med Telenor.

– Vi vil gjerne jobbe sammen med ZERO fordi de er løsningsorienterte, har troen på samarbeid og har god kunnskap om hvordan nettopp vår teknologi kan brukes best mulig for å være en del av løsningen i det grønne skiftet, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Berit Svendsen.

Nye forretningsområder
Samarbeidet skal blant annet bidra til å heve Telenors kompetanse om og forståelse av klima- og miljørelaterte utfordringer. En viktig del av avtalen er å sammen identifisere og utvikle nye forretningsområder med klare miljøambisjoner.

– For ZERO er det spennende å inngå samarbeid med et internasjonalt teknologiselskap som Telenor. Smarte teknologi- og IKT-løsninger for hus og hjem, forretningsbygg og byer vil bli stadig viktigere. Internasjonalt er for eksempel Telenors forretningsmodell for enkel og rimelig distribusjon av små solcelleanlegg i utviklingsland svært interessant, sier Marius Holm, leder i ZERO.

M2M-muligheter
I april passerte Telenor én million solgte såkalte maskin-til-maskin-abonnement (M2M) i Norge. M2M benytter mobilnett, trådløse nettverk eller fastnett for å kople opp gjenstander og enheter til internett. M2M-løsninger kan gi enkeltmennesker bedre livskvalitet og virksomheter lavere kostnader. Men denne teknologien har også miljødimensjoner.

– M2M er et godt eksempel på hvordan vår teknologi og våre tjenester kan bidra til omstillingen til en grønnere økonomi. Det såkalte «tingenes internett» kan brukes overalt og av alle, og på denne måten kan Telenor bidra til å gjøre andre bransjer grønnere. Mulighetene er uendelige og disse vil vi gjerne utforske sammen med ZERO, forklarer Svendsen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Ansvarlig for miljø og bærekraft i Telenor Norge, Ulrika Leikvang:
Mobil: 95292261, e-post: Ulrika.Leikvang@telenor.com 

Kommunikasjonssjef i Miljøstiftelsen Zero, Jon Evang:
Mobil: 93401382, e-post: jon.evang@zero.no