Pressemeldinger

Telenor og AgriKjøp fortsetter samarbeidet

(Fornebu, 30. juni 2014) Landbrukets bedrifter fortsetter samarbeidet med Telenor i ny avtale om leveranse av taletjenester.

Telenor har nylig reforhandlet en avtale med AgriKjøp, som er en felles innkjøpsorganisasjon for Landbrukssamvirkets bedrifter med datterselskaper, tilsammen om lag 100 selskaper. Kontrakten er en forlengelse av eksisterende rammeavtale med Telenor. Avtalen gir medlemsbedriftene et mer tilpasset og forenklet tilbud, samt mer funksjonalitet.

Avtalen omfatter taletjenester, løsningen Mobilt Bedriftsnett med tilleggstjenester, Samordnet kommunikasjon (Lync m/tale), Maskin til Maskin-kommunikasjon og Mobilt Bredbånd.
Avtalens varighet er på 18 måneder, med opsjon på ytterligere to år.

Fleksibilitet og enkelhet
AgriKjøp har en fragmentert sammensetning av selskaper, fra store industrikonsern til mindre selskaper, som har ulike behov og utfordringer. Den nye avtalen gir selskapene en enklere løsning med en pakke av tale- og datatjenester, som også legger til rette for bruk av andre kommunikasjonsløsninger fra Telenor og deres samarbeidspartnere. - Samtidig innebærer avtalen mindre administrasjon og reduserte kostnader for våre medlemsbedrifter, sier Gunnar Vandvik, direktør i AgriKjøp AS.

Den nye avtalen er bedre tilpasset nye bruksmønstre og gir bedre fleksibilitet for våre medlemmer.

- Vi er i et marked som blir mer og mer krevende og sammensatt. Dette gjør at vi stadig må utvikle våre tjenester og samhandling med kunder og oppdragsgivere. Alle våre IT-systemer kommuniserer ved hjelp av Telenors teknologi, som gir oss trygghet for at systemene alltid er tilgjengelige. Den nye avtalen gjør det mulig å forenkle og utvikle den interne samhandlingen i virksomheten, fremholder Vandvik.

Fornyet tillit
– AgriKjøp er en spennende og viktig kunde som utfordrer Telenor på mange områder, Vi er svært glade for å få være med i den videre verdiskapingen til Landbrukssamvirkets bedrifter, og levere tjenester som styrker deres konkurransekraft i markedet, sier Runhild Røine, kundeansvarlig for Agrikjøp i Telenor. 

- En ny avtale gir oss mulighet til å konsentrere vår innsats om gode løsninger og rådgivning der vi imøtekommer landbruksbedriftenes krav om økt kapasitet og fleksibilitet til bruk i våre samhandlings løsninger og som gir verdi for den enkelte medlemsbedrift, sier Marina Lønning, leder for bedriftsmarkedet i Telenor Norge.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Gunnar Vandvik, direktør i AgriKjøp AS, tlf. 922 85 049,
gunnar.vandvik@agrikjop.no
Per Aril Meling, informasjonssjef Telenor Norge, tlf 905 15 800, per-aril.meling@telenor.com