Pressemeldinger

Telenor Norge reduserer antall ansatte

Medarbeidere som har stått på og gjort en god jobb for Telenor over lang tid har i dag fått en tung beskjed. Telenor Norge har besluttet å redusere bemanningen flere steder i landet. Om lag 180 ansatte blir berørt.

(Fornebu 24. oktober 2016) Medarbeidere som har stått på og gjort en god jobb for Telenor over lang tid har i dag fått en tung beskjed. Telenor Norge har besluttet å redusere bemanningen flere steder i landet. Om lag 180 ansatte blir berørt.

Virksomheten i Førde og Steinkjer legges ned. Kundesenteret for bedrift i Stavanger blir også lagt ned. Den øvrige delen av Telenors virksomhet i Stavanger blir ikke berørt. Kontoret på Lillehammer avvikles, og de ansatte overføres til Fåberg. I tillegg omorganiseres bedriftsdivisjonen, som innebærer overtallighet i all hovedsak på Fornebu.

Tilpasset digitale endringer
Bakgrunnen for omorganiseringen er behovet for å tilpasse selskapet til de fundamentale digitale endringene i samfunnet, og de stadig skiftende rammevilkårene i markedet.

– Mange medarbeidere som har stått på og gjort en god jobb for Telenor i mange år har i dag fått en tung beskjed. De skal nå få tett oppfølging i den videre prosessen. Det er ingen lett beslutning å legge ned arbeidsplasser, men samtidig må vi fornye og endre kompetansen vår, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Det skjer nå et globalt teknologiskifte som griper inn i alle bransjer, og kundenes adferd endrer seg kontinuerlig. Vår ambisjon er å tilby kundene enkle, automatiserte og mer selvbetjente tjenester, som fungerer raskt og effektivt.

– Telenor skal lede an i digitaliseringen av Norge, og det innebærer at vi oftere enn før må gjøre endringer i vår egen organisasjon og måten vi jobber på. Vi ser at utviklingen i markedet skjer svært raskt, og vi må sørge for at Telenor står best mulig rustet til å møte utfordringene i forbindelse med det digitale skiftet, sier Berit Svendsen.

Fremdeles stor tilværelse i Norge
Telenor har 27 kontorer i Norge og gjør endringer på 5 av disse stedene. Telenor vil fremdeles ha stor tilstedeværelse rundt om i landet, og står igjen med 24 kontorer etter denne endringen.De ansatte som er berørt blir tilbudt sluttavtale etter ansiennitet. I Førde vil de ansatte bli tilbudt å jobbe på Telenors avdeling i Rørvik. De ansatte i Stavanger kan bli med videre til Telenors kontor i enten Kongsvinger eller Rørvik.

Slik blir endringene som er besluttet av styret i Telenor Norge:

Steinkjer: Kontoret legges ned og 21 medarbeidere blir berørt. De får tilbud om sluttpakker. Kontoret avvikles 31. desember i år.

Førde: Kontoret legges ned og 17 medarbeidere blir berørt. Samtlige blir tilbudt å jobbe ved Telenors avdeling i Rørvik i Nord-Trøndelag. De får også tilbud om sluttpakker.Kontoret avvikles 31. mars 2017.

Stavanger: Kundesenteret for bedrift legges ned og 84 personer blir berørt. Ansatte som er villige til å flytte til lokasjonene på henholdsvis Kongsvinger eller Rørvik vil få tilbud om dette. De blir også tilbudt sluttavtale. Kundesenteret avvikles 31. mars 2017. Den øvrige delen av Telenors virksomhet i Stavanger, som består av om lag 90 ansatte, blir ikke berørt.

Fornebu: Bedriftsdivisjonen omorganiseres og om lag 60 personer blir overtallig, i all hovedsak på Fornebu. De vil bli tilbudt sluttavtaler.

Lillehammer: Kontoret legges ned og 46 ansatte samlokaliseres med Telenors avdeling på Fåberg. Ingen blir overtallig. Lillehammer-kontoret legges ned 30. november i år.

For spørsmål ta kontakt med kommunikasjonsdirektør Torild Lid Uribarri, mobiltelefon: 911 55 381

eller Telenor Norges pressetelefon 800 80 900