Pressemeldinger

Telenor moderniserer teknologi- og fastnettvirksomheten

Telenor Norge fortsetter moderniseringsprogrammet i fastnettvirksomheten. Samtidig effektiviserer selskapet teknologiorganisasjonen. Arbeidet skal forenkle arbeidsprosesser og sikre en mer effektiv utbygging av infrastruktur og utvikling av nye tjenester.

(Fornebu, 16. september 2015) Telenor Norge fortsetter moderniseringsprogrammet i fastnettvirksomheten. Samtidig effektiviserer selskapet teknologiorganisasjonen. Arbeidet skal forenkle arbeidsprosesser og sikre en mer effektiv utbygging av infrastruktur og utvikling av nye tjenester.

– Den teknologiske utviklingen i telekombransjen skjer svært raskt og både den nasjonale og internasjonale konkurransen er krevende. For at Telenor fortsatt skal være den beste telekomaktøren i det norske markedet i årene som kommer, er vi nødt til å modernisere. Endringene vi nå gjennomfører vil dessverre føre til noe overtallighet, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Avslutter konsulentavtaler
Telenor Norge har i dag rundt 1000 ansatte i teknologidivisjonen og i overkant av 400 ansatte i fastnettsvirksomheten. Endringene vil medføre en bemanningsreduksjon på om lag 170 fast ansatte i de to divisjonene.

– Organisasjonsendringer og overtallighet er krevende for de som blir berørt, og vår jobb er nå å sørge for gode og ryddige prosesser med god informasjon. Vi ser nå på hvordan vi kan løse deler av overtalligheten med naturlig avgang, AFP-avtaler eller andre løsninger. Telenor vil også fortsette å redusere bruken av eksterne konsulenter, som medfører at kontrakter med om lag 85 konsulenter vil bli avsluttet, sier Svendsen.

Rask teknologiutvikling
– Det er i underkant av tre år siden vi introduserte 4G, og allerede har ni av ti tilgang på 4G fra Telenor i Norge. Dette illustrerer hvor fort utviklingen har gått, og vi tror utviklingstakten vil øke de neste årene. Samtidig mister vi om lag 100.000 kunder på fasttelefonen årlig og dette reduserer inntektsgrunnlaget. For at Telenor fortsatt skal lede an i teknologiutviklingen må vi gjøre endringer. Vi reduserer blant annet nivåer internt og slår sammen like funksjoner. Målet er å forenkle arbeidsprosesser og sikre en mer effektiv utbygging av infrastruktur og utvikling av nye tjenester, sier Svendsen.

Endringene i teknologi- og fastnettdivisjonen trer i kraft fra 1. november.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:
Torild Uribarri, kommunikasjonsdirektør i Telenor Norge
Tlf: 911 55 381, e-post: torild.uribarri@telenor.com