Pressemeldinger

Telenor Kystradio lanserer nye nød- og sikkerhetstjenester for oppdrettsnæringen

Telenor Kystradio har sammen med Furuno Norge AS utviklet et konsept for overvåkning av personalarmer tilpasset oppdrettsnæringen.
Foto: Johan Wildhagen/Norwegian Seafood Council

(Fornebu, 14. juni 2017) Telenor Kystradio har sammen med Furuno Norge AS utviklet et konsept for overvåkning av personalarmer tilpasset oppdrettsnæringen.

Telenor Kystradio lanserer samtidig et tilbud om dedikerte radiokanaler for oppdrettsnæringen, som er integrert i Furunos sikkerhetssystem.

Overvåkning av personalarm
Telenor Kystradio og Furuno Norge AS har inngått en avtale om overvåkning av personalarmer tilpasset oppdrettsnæringen. Furuno Norge har utviklet et avansert sikkerhetssystem for oppdrettsanlegg for blant annet å varsle mann over bord, alvorlige ulykker, materielle skader og tyveri.

Systemet benytter personalarmer som aktiveres automatisk dersom en ansatt faller i sjøen. Opplysninger om GPS-posisjon og identitet sendes direkte til Telenor Kystradios døgnbemannede stasjon i Bodø.

– Vi ser svært positivt på samarbeidet mellom Telenor Kystradio og Furuno Norge. Med dette går to av de store aktørene sammen om å tilby en helhetlig løsning for å ivareta oppdrettsnæringens behov for både personlig sikkerhet ute på anleggene, sentralt alarmanlegg for alle typer alarmer, og ikke minst en robust radiokommunikasjonsløsning til bruk i det daglige arbeidet ute på anleggene, sier Furunos administrerende direktør Trond Strømmen.

Terje Hammer, leder for Telenor Kystradio (Foto: Martin Fjellanger)

Dedikerte radiokanaler for oppdrettsnæringen
Telenor Kystradio lanserer samtidig nye radiokanaler som er tilpasset bruk på maritime VHF-radioer.

– Oppdrettsnæringen får nå tilbud om egne radiokanaler som de kan bruke til intern kommunikasjon (walkie-talkie) uten forstyrrelser fra andre brukere. En stor fordel med vår løsning er at de bruker samme radioenheter som de ellers benytter til nødkommunikasjon mot det maritime nødnettet, sier Terje Hammer, direktør i Telenor Kystradio.

De nye dedikerte radiokanalene med tilhørende håndholdte apparater er integrert inn i Furuno Norges sikkerhetssystem, slik at ett og samme system ivaretar både personlig sikkerhet og behov for arbeidskommunikasjon

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:
Trond Strømmen, adm. dir. Furuno Norge AS tlf+47 992 16 960, trond.strommen@furuno.no

Terje Hammer, direktør Telenor Kystradio +47 970 47 724, terje.hammer@telenor.com

Per Aril Meling, informasjonssjef i Telenor Norge, +47 905 15 800, per-aril.meling@telenor.com
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse