Pressemeldinger

Telenor høyner beredskapen på Frøya

Tele- og datakommunikasjon fungerer i brannområdet på Frøya. Men situasjonen er uoversiktlig og ustabil i forhold til hvordan brannen utvikler seg. Telenor høyner beredskapen, forbereder seg på eventuelle utfall, og jobber med å sikre infrastruktur. Mobilvogn og mobile strømaggregater er allerede på vei og holdes i beredskap.

(Fornebu 29. januar 2014) Tele- og datakommunikasjon fungerer i brannområdet på Frøya. Men situasjonen er uoversiktlig og ustabil i forhold til hvordan brannen utvikler seg. Telenor høyner beredskapen, forbereder seg på eventuelle utfall, og jobber med å sikre infrastruktur der det er mulig. Mobilvogn og mobile strømaggregater er allerede på vei og holdes i beredskap.

Telenor har for øyeblikket ingen skade på sitt utstyr, og all tele- og datakommunikasjon fungerer i området. I løpet av onsdag ettermiddag doblet Telenor kapasiteten på flere av mobilstasjonene i området, og det er god kapasitet i både 2G- og 3G-nettet på Frøya. Likevel vil dekningen kunne oppleves som dårlig i noen områder. Telenor oppfordrer derfor om å redusere bruken av mobil slik at nødetatene kan få best mulig arbeidsforhold.

Alle installasjoner har for tiden normal strømtilførsel.

Telenor er i full beredskap sammen med sine entreprenører. Det jobbes med å kartlegge hvilket utstyr som står i fare for å bli berørt, hvilke konsekvenser dette vil få og hvilke tiltak som kan iverksettes. En mobilvogn, som inneholder en mobil basestasjon er på vei, sammen med flere mobile strømaggregater. Det vurderes fortløpende hvor disse kan plasseres og om det er behov for å rekvirere flere.

Arbeidet koordineres med den lokale redningstjenesten, Fylkesberedskapsrådet i Sør-Trøndelag og det lokale kraftselskapet.