Pressemeldinger

Telenor blir Nordic Edge Expo partner

Nordic Edge Expo er en av Nordens viktigste møteplasser for smarte byer og smart teknologi. Telenor satser for fullt på M2M teknologi, smarte kommuner og ulike digitale løsninger og vil vise frem spennende tjenester og partnere på konferansen i Stavanger i oktober.

(Fornebu 19. april 2016) Nordic Edge Expo er en av Nordens viktigste møteplasser for smarte byer og smart teknologi. Telenor satser for fullt på M2M-teknologi, smarte kommuner og ulike digitale løsninger og vil vise frem spennende tjenester og partnere på konferansen i Stavanger i oktober.

– Telenor er et av lokomotivene i Norges digital framtid, og har et spennende internasjonalt fotavtrykk. De har nye løsninger innenfor velferdsteknologi og er partner for flere norske kommuner i arbeidet med å utvikle smarte løsninger. At vi nå får med oss Telenor som er en viktig leverandør av infrastruktur, gjør at vi i enda sterkere grad kan synliggjøre hvordan teknologien kan bidra til digital fornyelse av offentlig sektor, sier Herbjørn Tjeltveit, daglig leder i Nordic Edge.

Naturlig arena for Telenor
– Smartbykonferansen Nordic Edge Expo er en naturlig arena for oss å vise frem alt det spennende Telenor gjør sammen med våre kunder i den viktige og krevende digitaliseringsprosessen vi står midt i for tiden, sier Ove Fredheim som er leder for Telenors bedriftsmarked og arbeidet med Telenors Smart kommune konsept.

Telenor vil vise frem hvordan droner, sosiale roboter innen helse, velferdsteknologi og smart kommune konseptet kan gjøre hverdagen enklere og bedre for innbyggere, bedrifter og kommuner. Smart kommune er en tjeneste som Telenor har utviklet for å bistå kommuner med å legge gode strategier for å digitalisere tjenestetilbudet sitt på en trygg og langsiktig måte til innbyggernes beste.

Store utfordringer i kommunene
– Vi ser at særlig e-helse og velferdsteknologi er svært viktige satsingsområder for kommunesektoren, som står overfor store utfordringer med en aldrende befolkning og krevende rekrutteringsprosesser. Ved å ta i bruk velferdsteknologi så viser undersøkelser at kommunen både blir en mer attraktiv arbeidsgiver og bostedskommune, samt at innbyggerne opplever å få en bedre eldreomsorg. Smart teknologi implementert på en smart måte frigjør varme hender. Vårt mål er at teknologien skal komme den enkelte innbygger, kommune og bedrift til gode, og vi vil vise frem spennende løsninger og samarbeidspartnere på konferansen i oktober, sier Fredheim (bildet).

 ”Name

Om Telenor
Telenor-konsernet er ledende i Norden innen mobil, bredbånd og TV, og har også en sterk tilstedeværelse i Asia og Sentral- og Øst-Europa. Telenor er et av verdens 500 største selskaper i markedsverdi, med over 36 000 ansatte over hele verden, og en omsetning på 128 milliarder kroner. I Norge har Telenor 3,163 millioner mobilkunder, 854 000 kunder på fast bredbånd, 620 000 kunder på fasttelefon, 527 000 TV kunder via Canal Digital Kabel. Telenor er også Norges største maskin til maskin operatør, med over 1,1 millioner simkort i sensorteknologiløsninger som står for blant annet fjernstyring og overvåking av vann og avløp, lysstyring, flåtestyring, kjørebøker og ulike typer droner.
Telenor Norge har 4000 medarbeidere fordelt på over 30 arbeidssteder rundt om i Norge.

Om Nordic Edge
Nordic Edge Expo har som mål å være en av Europas viktigste markedsplasser for alle som er opptatt av nye teknologiske tjenester som kan gjøre byer, bedrifter, organisasjoner og hjem smartere. Slike løsninger er en viktig del av svaret på spørsmål verden står overfor, særlig når det gjelder klima og økende urbanisering. Nordic Edge Expo er et årlig arrangement som foregår i Stavanger. Årets konferanse og utstilling går av stabelen 6. og 7. oktober i Stavanger Forum. nordicedge.org

For mer informasjon, ta kontakt med:
Kristine Meek, kommunikasjonssjef i Telenor Norge
Tlf: +47 918 85 405 / kristine.meek@telenor.com

Herbjørn Tjeltveit, daglig leder i Nordic Edge Expo
Tlf: + 47 475 09 105 / herbjorn.tjeltveit@nordicedgeexpo.com