Pressemeldinger

Telekom viktig for verdiskapningen

En ny rapport fra Menon på oppdrag fra IKT Norge viser IKT-næringens betydning for verdiskapningen i Norge. Telenor Norges adm. dir. Berit Svendsen sier det nå påligger næringen et særlig ansvar å bidra med IKT-kompetanse inn til andre næringer og da særlig offentlig sektor.

(Fornebu, 18. mai 2015) En ny rapport fra Menon på oppdrag fra IKT Norge viser IKT-næringens betydning for verdiskapningen i Norge. Telenor Norges adm. dir. Berit Svendsen sier det nå påligger næringen et særlig ansvar å bidra med IKT-kompetanse inn til andre næringer og da særlig offentlig sektor.

Rapporten viser at IKT-tjenester gjør seg bemerket som en av de virkelig store vekstnæringer i Norge. Innad i næringen har særlig telekommunikasjon hatt høy vekst i arbeidsproduktiviteten.
Berit Svendsen la i sin kommentar til framleggelsen av rapporten vekt på at det er bra å få dokumentert IKT-næringens bidrag til verdiskapningen her i landet, men enda viktigere sier hun det er å få fram hvordan IKT og telekom bidrar til å løfte verdiskapningen i andre bransjer.

- Vår næring gjør seg ikke samfunnsnyttig ved å telle antall hoder i egen industri, men snarere ved å bidra til at andre næringer og sektorer greier teknologiskiftet og å gripe mulighetene som byr seg ved digitalisering, sa Berit Svendsen. Se foredraget på video her.

Treffes av den nye digitale virkeligheten
Utfordringene fra internett og en ny digital virkelighet vil føre til at noen virksomheter ikke overlever. Alle forstyrres av den internettalderen som nå med stadig større tyngde gjør seg gjeldende, ikke bare med folk flest men også tingene våre koblet til internett.

- Nær alle bransjer treffes av den nye digitale virkeligheten. Dette gjelder i næringslivet, men også i offentlig sektor. Enten du driver med forsikring, taxi, film, varehandel, helsetjenester eller telekom endrer internett fundamentalt konkurransesituasjonen. Det er en lederoppgave å erkjenne behovet for endring, utnytte mulighetene for sin virksomhet og ta riktige strategiske valg for framtida, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge. 

Investeringer i telekom kommer hele samfunnet til gode
Investeringer i telekom-infrastruktur er viktig ikke bare for næringens egne tjenester, men bidrar også til andre store deler av økonomien. Menon-rapporten viser til studier som framhever at bredbåndsinvesteringer kan ha positive effekter på økonomisk vekst og produktivitet.

- Telenor investerer hvert år mer enn 4 milliarder kroner i infrastruktur for mobil- og fastnettstjenester. Vi vil fortsette å bygge ut for å gi andre bransjer mulighet for vekst, og myndighetene kan øke effekten av våre og våre konkurrenters investeringer ved å sørge for kostnadsreduserende rammebetingelser for utbygging. Regjeringen har varslet at de vil legge fram en stortingsmelding om Digital Agenda for Norge. Her er det viktig at det tilrettelegges for fortsatt digitalisering av offentlig sektor, og at det utarbeides en ekomplan som legger vekt på en markedsdrevet bredbåndsutbygging med forutsigbare vilkår, sier Svendsen.

Hele rapporten kan leses her hos IKT Norge.

For ytterligere informasjon kontakt:

Anders Krokan, informasjonssjef Telenor Norge, tlf: 95209037 anders.krokan@telenor.com