Pressemeldinger

Telefonitjenester til alle helseforetakene

Telenor har vunnet kontrakt på leveranse av telefoni og andre kommunikasjonstjenester til alle helseforetakene i Norge. Avtalen har en verdi på om lag 120 millioner kroner årlig.
Alt-tekst

(Fornebu, 8. januar 2013) Telenor har vunnet kontrakt på leveranse av telefoni og andre kommunikasjonstjenester til alle helseforetakene i Norge. Avtalen har en verdi på om lag 120 millioner kroner årlig.

Avtalen er fremforhandlet av Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS), på vegne av de fire regionale helseforetakene: Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst, og omfatter alle underliggende helseforetak og øvrige tilknyttede enheter, som f.eks. flere private sykehus med driftstøtte fra regionhelseforetakene.

Avtalen innebærer leveranse av telefonitjenester, både abonnement og trafikk på fast- og mobiltelefon, samt kommunikasjonsløsninger som Mobilt bedriftsnett og Samordnet kommunikasjon. Kontrakten er den største telefoniavtalen Telenor har i Norge.

- For helseforetakene er formålet med avtalen å oppnå kostnadseffektivitet og fleksibilitet knyttet til telefontjenestene, samt sikre en stabil og driftssikker taleløsning. I tillegg er det vesentlig for helseforetakene å ha kommunikasjonsløsninger som bidrar til å effektivisere organisasjonen. Telenors betjeningsmodell, deres kompetanse innenfor telefoni og satsingen på helsesektoren var blant de viktigste årsakene til at de ble valgt, sier Trond Skorstad, rådgiver i HINAS.

Viktig helsesatsing
For Telenor er helsesektoren et viktig satsingsområde, både når det gjelder telefoni, samhandlingsløsninger og velferdsteknologi. I samarbeid med ulike partnere, og gjennom pilotprosjekter, har selskapet utviklet kommunikasjonsløsninger som bidrar til å modernisere og effektivisere helsesektoren.

- Samarbeidet med helseforetakene utgjør grunnmuren i vår helsesatsing. Vi ser frem til å videreføre spennende prosjekter og bidra til bedre samhandling og effektive arbeidsprosesser i helsevesenet. Samtidig skal vi være en god rådgiver for bransjen, og vi vil blant annet fortsette å arrangere faglige samlinger for helseforetakene, sier Bjørn Ivar Moen, leder for bedriftsmarkedet i Telenor.

Avtalen trer i kraft 15. januar, og har en varighet på to år med opsjon på ytterligere to år. Telenors underleverandører i avtalen er Kjedehuset, SmartPhones, Linus, NewLearning og 1881.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Informasjonssjef i Telenor Norge, Kristin V. Tønnessen, tlf. 934 80 648, kvt@telenor.com

Rådgiver i HINAS, Trond Skorstad, tlf. 952 15 199, sktr@hinas.no