Pressemeldinger

Teledekning på vei tilbake etter «Ivar»

Så fort været løyet var både Telenor og kraftselskapene ute og startet det omfattende rydde- og feilrettingsarbeidet.

(Fornebu 13.12.2013) Ekstremværet Ivar rammet Nordmøre, Trøndelag og Nordland hardt med orkan i kastene og store materielle ødeleggelser. Så fort været løyet var både Telenor og kraftselskapene ute og startet det omfattende rydde- og feilrettingsarbeidet.

Det er særlig Frøya og Hitra og i sentrale strøk av Trøndelag at ekstremværet Ivar har gjort størst skade.

− I går ved midnattstider så var Møre og Romsdal og deler av Nordland også kraftig berørt av ekstremværet Ivars herjinger, men på grunn av rask og koordinert innsats så er både kraft- og teledekning tilbake i de fleste områdene her. Når det gjelder Trøndelag har vi fortsatt utfordringer med kraftutfall og trær som har falt over ledninger, så her er det fortsatt en del arbeid som gjenstår, sier Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor Norge.

Alle nødnumrene i de berørte områdene har vært oppe siden morgentimene fredag.

Raskere feilretting
Det er særlig Hitra og Frøya som fikk hard medfart da Ivar traff land, og stormens herjinger har videre gjort skade opp Snillfjorden, Orkanger og videre inn mot Trondheim. På strekket fra Hegra mot svenskegrensen og i Selbu, Meldal og Tydalen er det fortsatt til dels store utfall i mobilnettet.  

− Så fort strømtilgangen er tilbake vil vi få større oversikt over hvor store skader «Ivar» har forårsaket, men det vi kan si er at været raskt bedret seg etter stormen, slik at feilrettingen kunne komme raskere i gang nå enn etter ekstremværet «Hilde». Både strømselskapene og Telenor har hatt mannskap ute i natt, og det gjør at strøm og tele nå er på vei inn selv om feilretting i noen områder vil ta tid på grunn av skadeomfanget, sier Amundsen.

Store skader
Telenor har i løpet av natten prioritert samfunnskritisk infrastruktur, og i løpet av morgentimene i dag er det kommunesentrene som prioriteres slik at de hardest berørte områdene får opp kommunikasjonslinjene. På Hitra og Frøya er mobildekningen nå på vei tilbake, mens fasttelefoni fortsatt har en del utfall. Ryddearbeid og feilretting er iverksatt. Det er like fullt viktig å understreke at det fortsatt kan oppstå nye utfall på grunn av skadene i telenettet.  

− Etter et slikt ekstremvær vil det være en del utfall, og det er viktig å følge kommunens og fylkesberedskapens råd og høre på radio for de siste oppdateringer. Vi har satt vår kriseledelse og vi har mange hender i sving for å få utbedret skadene etter «Ivar», og vi håper at både strøm og teledekningen i de berørte områdene raskt vil bedres, sier Amundsen.