Pressemeldinger

Teknologi og IT: Nye ledere i Telenor Norge

(Fornebu, 17. august 2018) Telenor tar nye grep for å møte det digitale skiftet. Fra og med 1. september tar Ingeborg Øfsthus over som teknologidirektør. Samtidig flyttes IT ut av teknologi-divisjonen og blir nå en egen divisjon innad i selskapet. Enheten skal ledes av Richard Stigaard.

Øfsthus kommer fra stillingen som administrerende direktør i Telenor Serbia. Hun har tidligere hatt flere lederstillinger i ulike Telenor-selskap i Tyskland, Thailand og Norge. Hun tar nå over etter Christer Eneroth, som har fungert i stillingen siden mars i år.

- Jeg er veldig takknemlig for tilliten ledelsen viser meg og jeg gleder meg til å utvikle nye tjenester som skal gjøre hverdagen enda bedre for våre kunder. Og ikke minst blir det flott å være med på å videreutvikle Telenors råbra nett. Etter flere år i utlandet blir det spennende å vende hjem med nye perspektiver, sier Øfsthus.

Christer Eneroth går nå tilbake til stillingen som leder for Strategi og Prosjekter i teknologi-divisjonen i Telenor Norge.

Satser på IT

Telenor har satt ambisiøse mål som krever økt fokus på digitalisering, og dermed er det helt avgjørende at IT lykkes. Ved å opprette en egen divisjon vil IT både få et høyere fokus og bli tettere sammenknyttet ledelsen. Den nyopprettede IT-divisjonen vil ledes av Richard Stigaard, som har vært CTO i Telenor Danmark og nå sist har jobbet med IT-transformasjon i Telenor Group.

- Jeg gleder meg til å jobbe med de som utgjør IT-ekspertisen i Telenor Norge. IT står sentralt i digitaliseringen av Norge og det er klart at Telenor anser dette som et stort satsningsområde. Jeg ser frem til mange spennende arbeidsoppgaver og er glad for å ta del i å videreutvikle satsingen på IT i et stadig mer endret konkurransebilde, sier Stigaard.

Dag Henning Nikolaisen leder IT-enheten i dag, og han vil få nye spennende oppgaver i Telenor.

Bedre rustet for fremtiden

Telenors Skandinaviasjef, Berit Svendsen, forteller at disse endringene vil gjøre selskapet enda bedre rustet for fremtiden.

- Det er alltid hyggelig å se at Telenor-ansatte vokser i selskapet. Både Ingeborg og Richard er svært solide ledere med sterk faglig bakgrunn som jeg har stor tillit til. Nå er Telenor enda bedre rustet for å lykkes i digitaliseringsarbeidet, sier Svendsen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Anders Krokan, konstituert kommunikasjonsdirektør i Telenor Norge

Tlf: 952 09 037, e-post: anders.krokan@telenor.com eller ring pressetlf. på 800 80 900

Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse