Pressemeldinger

Stoler mer på nettskyen

Norske bedrifter er blitt mindre skeptiske nettskyen, viser en ny undersøkelse. Langt flere ser sikkerhet, tilgjengelighet og fleksibilitet som store fordeler med skytjenester.
Alt-tekst

(Fornebu, 18. februar 2013) Norske bedrifter er blitt mindre skeptiske nettskyen, viser en ny undersøkelse. Langt flere ser sikkerhet, tilgjengelighet og fleksibilitet som store fordeler med skytjenester. 

Av bedriftene som bruker eller vurderer å bruke skybaserte tjenester, oppgir 31 prosent sikkerhet som en av de største fordelene. For ett år siden svarte bare åtte prosent det samme.

Det viser en spørreundersøkelse Perduco har gjort for Telenor blant 2000 norske toppledere.

- Å flytte bedriftssensitive data fra egne servere og ut i skyen, har vært et usikkerhetsmoment for mange. Nå ser det ut til at mye av skepsisen er i ferd med å forsvinne, spesielt hos de bedriftene som har tatt skybaserte tjenester i bruk, sier Bjørn Ivar Moen, leder for bedriftsmarkedet i Telenor.

Sikkerhet regnes nå som den nest største fordelen med skytjenester. I fjor kom sikkerhet på femteplass i tilsvarende undersøkelse.

- Utviklingen kan trolig forklares med at flere kjenner til nettskyen nå. De som har testet den opplever det som trygt, sier Moen.

Men fortsatt sier 60 prosent av bedriftslederne at de ikke har tatt i bruk skybaserte tjenester. Kun fem prosent av oppgir manglende sikkerhet som viktigste årsak. De langt fleste svarer at de ikke ser nytten.

Setter ut jobben 
Nettskyen, eller cloud computing, er en samlebetegnelse for alt fra dataprosessering og datalagring til programvare på servere som står i eksterne serverparker tilknyttet internett.

Hele 58 prosent av lederne i bedriftene som bruker eller vurderer å bruke skybaserte tjenester, mener tilgjengelighet og fleksibilitet er den største fordelen, mot 41 prosent for ett år siden.

- Folk flest bruker skytjenester i det daglige uten å tenke så mye på det. Men for norske bedrifter vil nettskytjenester bli stadig viktigere. Istedenfor å kjøpe servere og software selv, kan bedrifter leie ved behov. Bedriften slipper også kostnadene til sikkerhet og oppdateringer, sier Moen.

Telenor har allerede tjenester som bedriftstelefoni, sentralbord og konferanseløsninger som skytjenester. I april tar selskapet adskillige skritt videre ut i skyen ved også å tilby Microsofts Office 365.

- Når en bedrifts kommunikasjonsløsninger og software blir tilgjengelige i skyen, i samme brukergrensesnitt for PC, mobil og nettbrett, forenkler dette arbeidshverdagen veldig for de ansatte. Mobiliteten og fleksibiliteten blir en helt annen, sier Bjørn Ivar Moen i Telenor.

I stedet for lisenser knyttet til bestemte maskiner, er tilgangen til tjenester i skyen basert på abonnementer knyttet mot enkeltbrukeren og pålogging. Dokumentet du påbegynte fra pc-en før lunsj kan sømløst avsluttes fra nettbrettet et par timer senere.

Tryggere 
- Gitt at man stoler på leverandøren, er det en sikkerhetsgevinst å hente ved å gå over til skybaserte tjenester, sier seniorforsker Martin Gilje Jaatun ved SINTEF IKT.

Han mener gevinsten er størst for små og mellomstore bedrifter.

- Særlig hos de minste bedriftene er ofte ansvaret for servere og backup overlatt til en ansatt som har en annen hovedfunksjon enn datasikkerhet. Hos en stor nettskyaktør har du derimot en stor avdeling av folk som holder på med bare det. De er spesialister, sier Jaatun.

Samtidig er store nettskyaktører som Google, Microsoft og Amazon en større skyteskive for hackere.

- Det er de. Man kan også snu på det og si at serverne til disse aktørene er de best beskyttete. Mange angrep er dessuten ikke målrettete, men tilfeldige. En webserver hos en liten bedrift vil sannsynligvis være dårligere sikret mot slike angrep, sier Martin Gilje Jaatun ved Sintef IKT.

Rask utvikling 
Norske bedrifters e-poster, kalendere, video- og dokumentdelingsverktøy er på full fart ut i nettskyen, ifølge Microsoft. Små og mellomstore bedrifter kjøper gjerne hele pakkeløsninger, mens de største primært kjøper enkelttjenester, som regel ved at de outsourcer e-posten.

- Utviklingen går veldig fort. Om to-tre år vil flertallet av små og mellomstore bedrifter i Norge få de fleste it-tjenestene sine fra nettskyen. Flere og flere it-verktøy lanseres nå som skytjenester. I praksis betyr det at små bedrifter får adgang til verktøyene som før bare var forbeholdt de største, sier Jonas Normann, produktsjef for Microsofts Office 365.

Normann tror større kjennskap til hva nettskyen er, har minsket sikkerhetsskepsisen. Det samme kan Datatilsynet ha gjort, ved at de i løpet av fjoråret ga Narvik og Moss lov til å flytte den kommunale e-posten ut i nettskyen.

- Hotmail har vært en skytjeneste siden midten av 90-tallet. Når kommuner og bedrifter skal bruke nettskytjenester, stilles det helt andre krav til personvern og sikkerhet. Vi ser nå at det blir vanligere med en databehandleravtale som gir en garanti for hvor dataene lagres og prosesseres. Alle våre Office 365-kunder får tilbud om en slik avtale, sier Normann.  

Kontaktperson:

  • Kristin V. Tønnessen, informasjonssjef Telenor, tlf. 934 80 648