Pressemeldinger

Slik styrker vi samfunnet

41.000 barn har fått kunnskap om hvordan de kan oppnå mobbefrie hverdager. 1 million visninger av pensum på Foreldreskolen.no. Fem prosent reduksjon i CO2-utslipp. 84 inspeksjoner i leverandørkjeden. Dette er noen av høydepunktene i Telenor Norges arbeid innen samfunnsansvar og bærekraft i 2017.
41.000 barn fikk i 2017 kunnskap om hvordan de kan oppnå mobbefrie hverdager gjennom Telenors Bruk Hue-kampanje. Foto: Martin Fjellanger.

(Fornebu, 28. juni 2018) 41.000 barn har fått kunnskap om hvordan de kan oppnå mobbefrie hverdager.  1 million visninger av pensum på Foreldreskolen.no. Fem prosent reduksjon i CO2-utslipp. 84 inspeksjoner i leverandørkjeden. Dette er noen av høydepunktene i Telenor Norges arbeid innen samfunnsansvar og bærekraft i 2017.

I dag presenterer Telenor Norge sitt verdiregnskap Telenor har i mange år jobbet sammen med ulike aktører for å fremme barns trygghet på nett. Foto: Martin Fjellanger.

Telenor har i flere år jobbet sammen med ulike aktører for å fremme barns trygghet på nett. I 2017 økte selskapet innsatsen, blant annet ved lansering av nytt pensum i Den digitale foreldreskolen med ekspertene Helsesista, Barneombudet, Slettmeg.no og Kripos. Også skoleturneen mot nettmobbing, Bruk Hue, er i forandring.

– Selv om vi får gode tilbakemeldinger fra barn og unge om Bruk Hue, er det fremdeles for mange som mobbes. Derfor satte vi i 2017 i gang arbeidet med å utvide og digitalisere Bruk Hue-konseptet sammen med elever og lærere i fire kommuner. Vi vil bruke vår teknologi og vår kjernekompetanse til å nå barna både i klasserommet og på digitale flater. Innen 2020 håper vi å ha nådd 300 000 barn i Norge.

Telenor-konsernet har en ambisjon om å nå fire millioner barn på verdensbasis innen 2020.

Bidrar til det grønne skiftet

Telenors tjenester og teknologi er også kjernen i selskapets strategi på området klima og miljø. Ved å utvikle, forenkle og bringe miljøeffektive kommunikasjonsløsninger til markedet kan Telenor bidra i det grønne skiftet. I løpet av året har selskapet deltatt i flere nyskapende piloter. Samtidig er det viktig aktivt å forholde seg til eget miljøavtrykk.

– Vi er en stor bedrift som setter mange spor, både på godt og vondt.Å bygge ut 4G og grave grøfter til fiber inkluderer CO2-utslipp, men vi jobber kontinuerlig med å redusere våre miljøavtrykk. I 2017 reduserte vi CO2 utslippet med nesten fem prosent sammenlignet med 2016. Vår ambisjon er å redusere CO2-utslippet med 40 prosent innen 2030, som er i tråd med Regjeringens nasjonale ambisjoner, sier Svendsen.
Telenor er en stor bedrift som setter mange spor, både på godt og vondt.Å bygge ut 4G og grave grøfter til fiber inkluderer CO2-utslipp, men vi jobber kontinuerlig med å redusere våre miljøavtrykk, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge. Foto: Martin Fjellanger.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Ana Brodtkorb, leder for samfunnsansvar og bærekraft i Telenor Norge, Tlf: 902 09 832,e-post: ana.brodtkorb@telenor.com, eller ring pressetlf. på 800 80 900

Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse