Pressemeldinger

Slik brukte vi mobilen i annerledesåret 2020

2020 har vært et år utenom normalen. Ferske tall fra Telenors mobilnett viser at dette også gjelder måten vi bruker mobilen. Vi både snakker mer og lenger i telefonen, og bruker mer mobildata enn før. Telenor har nå også over 100.000 5G-telefoner i mobilnettet. De mest taletrengte finner vi i Viken fylke, og menn prater mest.
Ferske tall fra Telenor viser at vi  snakker mer og lenger i telefonen, og bruker mer mobildata enn før. Foto: Martin Fjellanger

(Fornebu, 23. desember 2020) 2020 har vært et år utenom normalen. Ferske tall fra Telenors mobilnett viser at dette også gjelder måten vi bruker mobilen. Vi både snakker mer og lenger i telefonen, og bruker mer mobildata enn før. Telenor har nå også over 100.000 5G-telefoner i mobilnettet. De mest taletrengte finner vi i Viken fylke, og menn prater mest.

– Når vi befinner oss i en krisesituasjon, er det tydelig at vi har behov for kontakt med familie og venner. Vår statistikk bekrefter dette og viser at nordmenn i gjennomsnitt snakket 55 timer i telefonen i løpet av 2020. Det er en økning på over ni prosent fra i fjor. Endringen er ikke dramatisk, men vi ser at lengden på samtalene svinger i takt med utviklingen i koronasituasjonen, sier Ric Brown, mobildirektør i Telenor Norge.

Samtalene i begynnelsen av året lå på 1,6 minutter, og økte omtrent til 2,3 minutter i midten av mars da koronautbruddet kom for fullt. Det er en økning på 44 prosent. Gjennom sommeren normaliserte talelengden seg frem til de siste ukene, hvor talelengden har økt til 1,8 minutter.

Her snakker de mest i telefonen

Tall fra Telenors mobilnett viser at innbyggerne i Viken er de mest snakkesalige i landet. Her tilbrakte de i gjennomsnitt 58 timer i telefonen. Fylkene Oslo, Vestfold & Telemark og Innlandet havner på henholdsvis andre, tredje- og fjerdeplass, og det er kun desimaler som skiller taletiden. I disse fylkene ringer innbyggerne i overkant av 57 timer i snitt. På sisteplass finner vi Rogaland, hvor kundene i gjennomsnitt brukte nærmere 48 timer på telefonen.

– Det er tydelig at det er geografiske forskjeller, men det er også interessant at våre undersøkelser avkrefter myten om at kvinner snakker mer enn menn. Vår tall viser at mens kvinner snakket 51,8 timer i gjennomsnitt på telefonen, tilbrakte menn i snitt hele 52,1 timer på talerøret i 2020, sier Brown.

Telenors undersøkelser viser også at det er store forskjeller mellom aldersgrupper. I 2020 var det de mellom 46-55 år som snakket mest i telefonen, mens de mellom 76-84 år snakket minst. Det er likevel den eldste aldersgruppen som har økt taletiden mest det siste året. Oppgangen er på over 16 prosent sammenlignet med 2019.

Ric Brown, mobildirektør i Telenor Norge, forteller at ferske tall fra Telenors mobilnett avkrefter myten om at kvinner snakker mer enn menn. Foto: Martin Fjellanger.

Høyere forbruk av mobildata

I 2020 har de fleste tilbrakt mer tid innendørs enn noensinne, og naturligvis vil det påvirke forbruket av mobildata. Telenors statistikk over mobilbruk viser at forbruket fortsetter å øke, fra 51 gigabyte (GB) i gjennomsnitt i 2019 til 58 gigabyte i snitt i 2020.

– I Telenor har vi tidligere estimert at dataforbruket vil øke rundt 30 prosent årlig. I 2020 var økningen i gjennomsnitt på nærmere 14 prosent, så det er tydelig at COVID-19 har hatt en effekt på mobildataforbruket. Det er naturlig når vi tilbringer det meste av tiden hjemme. Dersom vi inkluderer alle mobildatatjenester, blant annet trådløst bredbånd, blir bildet annerledes. Forbruket av mobildata i november sammenlignet med samme måned i fjor, har økt med hele 40 prosent. Nordmenn er fortsatt høyforbrukere av mobildata, sier Brown og legger til:

- Det er derfor Telenor investerer omtrent fem milliarder i utbyggingen av nettet, hvor 5G vil spille en stor rolle i årene som kommer.

5G-telefoner har for alvor kommet på markedet

I løpet av året har over 100.000 kunder skaffet seg 5G-telefon og Telenor forventer at dette tallet vil øke betydelig i 2021.

‒ Kundene forventer suverene kundeopplevelser og høye hastigheter. Telenors mobilnett er størst og dekker flest mennesker, og vår hastighets- og dekningsposisjon vil få enda større slagkraft når vi ruller ut 5G for fullt i 2021, sier Brown.

Her bruker de mest mobildata

Men hvem i landet bruker mest mobildata? Er det kvinner eller menn, og hvilket fylke troner på topplisten? Ifølge Telenors statistikk brukte menn i gjennomsnitt 69 GB mobildata i 2020, mens kvinner bruker i gjennomsnitt 45 GB. Det er en tydelig oppgang fra fjoråret, hvor menn brukte 58 GB og kvinner 40 GB.

Ifølge Telenors mobildirektør, er det også tydelige geografiske forskjeller på dataforbruket.

- Oslo-borgere bruker desidert mest mobildata i Norge, med et forbruk på over 74 GB i gjennomsnitt. På andreplass finner vi Troms & Finnmark, tett etterfulgt av Trøndelag på tredjeplass, sier Brown.

Gjennomsnittlig taletid per aldersgruppe (timer)

Aldersgruppe 2020 2019
18-25 39,5 36,9
26-35 58,3 54,2
36-45 69,2 65,9
46-55 72,4 63,0
56-65 59,4 53,5
66-75 43,3 38,4
76-85 36,0 30,9

Gjennomsnittlig taletid per fylke (timer):

Fylke 2020 2019
Viken 58,1 53,3
Oslo 57,8 50,2
Vestfold & Telemark 57,6 52,8
Innlandet 57,2 53,1
Nordland 55,6 52,4
Vestland 55,4 50,4
Troms & Finnmark 55,2 51,7
Agder 53,8 50,1
Møre & Romsdal 52,3 49,2
Trøndelag 50,7 46,5
Rogaland 47,8 43,9

Gjennomsnittlig forbruk av mobildata (gigabyte):

Fylke 2020 2019
Oslo 74,1 66,6
Troms & Finnmark 62,3 52,2
Trøndelag 61,6 52,7
Viken 60,3 53,7
Innlandet 58,4 50,8
Rogaland 57,2 49,3
Nordland 56,2 47,6
Vestland 55,8 48,6
Møre & Romsdal 54,9 48,0
Vestfold & Telemark 52,7 45,7
Agder 52,1 45,0


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

David Fidjeland, kommunikasjonssjef i Telenor Norge.

Tlf: 93 46 72 24, e-post: david.fidjeland@telenor.com, eller ring pressetlf. på 800 80 900.

Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse