Pressemeldinger

Skifter navn til Telenor Kystradio

Telenor Maritim Radio endrer 1. mars navn til Telenor Kystradio. Hovedmålet er fortsatt å gi trygghet til sjøs, både for fritidsbåter og yrkesfartøy.

(Fornebu 1. mars 2016) Telenor Maritim Radio endrer 1. mars navn til Telenor Kystradio. Hovedmålet er fortsatt å gi trygghet til sjøs, både for fritidsbåter og yrkesfartøy.

Gjennom navne-endringen fra Telenor Maritim Radio til Telenor Kystradio ønsker Telenor å tydeliggjøre at selskapet fortsatt skal tilby relevante nød- og sikkerhetstjenester langs Norges kyst og havområder helt opp til Svalbard. Telenor Kystradio samarbeider tett med Hovedredningssentralene i Sør og Nord, og sammen er selskapene de viktigste aktørene for trygghet til sjøs.

Moderne og fleksibel
Selskapet starter nå også modernisering av teknisk plattform og infrastruktur, med moderne IP-løsninger og full reserveløsning. Resultatet blir en topp moderne kystradio, med bedre funksjonalitet og langt større fleksibilitet.

- Risiko for nedetid for radiostasjonene blir vesentlig redusert i forhold til dagens system, sier Terje Hammer, direktør for Telenor Kystradio.

- Norge har en lang og krevende kyst med en anselig fritidsbåt- og fiskeriflåte, samt en av verdens største utenriksflåter og stor offshore aktivitet. Med sine nød- og sikkerhetstjenester til sjøs er Telenor Kystradio en viktig og nødvendig aktør for alle som jobber og ferdes i det maritime miljøet. Vårt hovedmål er å sikre kundene maritim kommunikasjon med relevante nød- og sikkerhetstjenester tilgjengelig 24 timer i døgnet, både for fritidsbåtene og yrkesfartøyer, avslutter Terje Hammer.

Fakta om Telenor Kystradio
Kystradioens operative nød- og sikkerhetstjenester håndteres gjennom fem døgnbemannede kyststasjoner lokalisert ved Tjøme, Rogaland, Florø, Bodø og Vardø. Disse jobber tett med Hoverdredningssentralen i Sør- og Nord-Norge ved søk og redningsaksjoner.

I tillegg til de operative kyststasjoner håndterer Telenor Kystradio kurs for radio-operatører og akkrediteringer av skoler/kurs. Selskapet utsteder lisenser for maritimt radio utstyr, godkjennelse og utstedelse av operatørsertifikat for bruk av radioutstyr både for profesjonelle og fritidsbrukere. Dessuten utfører Telenor Kystradio inspeksjon av radioutstyr på fiske- og yrkesfartøy, og offshore installasjoner.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Terje Hammer, daglig leder Telenor Kystradio, terje.hammer@telenor.com, telefon 970 47 724

Per Aril Meling, informasjonssjef Telenor Norge, per-aril.meling@telenor, telefon 905 15 800