Pressemeldinger

Presseinvitasjon: Telenor inviterer til viktige diskusjoner under Arendalsuka

Digitalisering, endring og innovasjon bygger sterkere samfunn. Vi har høye forventninger, og Telenor jobber for å oppfylle dem både i dag og for fremtiden. Likevel oppstår utfordringer som må tas på alvor. Vi inviterer redaksjonen til å et spennende arrangement under Arendalsuka, hvor Telenor trekker frem viktige diskusjoner knyttet til teknologi, sikkerhet og digital infrastruktur.
Telenor inviterer til spennende arrangementer på Arendalsuka

Digitalisering, endring og innovasjon bygger sterkere samfunn. Vi har høye forventninger, og Telenor jobber for å oppfylle dem både i dag og for fremtiden. Vi inviterer redaksjonen til å et spennende arrangement under Arendalsuka, hvor Telenor trekker frem viktige diskusjoner knyttet til sikkerhet, digitalisering og samfunnsansvar.

Her finner du en oversikt over alle arrangementene i teltet vårt: https://www.telenor.no/om/arendalsuka/

Fremtidens teknologi: Av menn og for menn?

Hvordan får vi flere jenter vil å velge en fremtid inne teknologifag? Hvorfor er det så viktig at kvinner er med på å forme fremtidens løsninger. Plan Norge og Telenor legger frem resultatene av en undersøkelse av hva som trekker unge kvinner til teknologifag i Skandinavia. Hva er barrierene og hvilke tiltak fungerer?

Når: mandag kl. 16.15 - 17.00
Hvor: Telenors arena - Vestre gate 10, Arendal
Arrangør:
Plan International Norge og Telenor
Lenke til Facebook-event.

Medvirkende: Kari-Helene Partapuoli (Generalsekretær i Plan Norge), Ingeborg Øfsthus (Teknologidirektør i Telenor Norge), Karen Dolva (CEO og CO-founder i No Isolation), Morten Sørlie (Leder for Nasjonalt senter for realfagsrekruttering), Farhat Fazli (Representant for Norwegian Girls in STEM til NASA i 2018) og Anne Kvam (konserndirektør Corporate Affairs i Telenor).

SmartBygd-frokost: Kan bygda danke ut byen digitalt?

Alle snakker om smarte byer, men hva skjer med livet på bygda når den perfekte stormen av kunstig intelligens, tingenes internett og 5G feier over landet? Blir det bare lett bris på bygda og storm i storbyene? Bli med når forskningsavdelingen i Telenor presenterer fremtidsbilder for våre digitale distrikter og debatt om hvordan bygde-Norge skal lykkes med digitalisering.

Når: tirsdag kl. 09.00 - 10.00
Hvor: Telenors arena - Vestre gate 10, Arendal
Arrangør: Telenor
Lenke til Facebook-event.

Medvirkende: Nikolai Astrup (Digitaliseringsminister(H)), Kristin Weidemann Wieland (Direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS), Bengt Fasteraune (Stortingsrepresentant (Sp)), Heidi Arnesen Austlid (Administrerende direktør i IKT-Norge), Mala Wang-Naveen (Kommunikasjonssjef i SINTEF) Bjørn Taale Sandberg (Forskningsdirektør i Telenor) og Petter-Børre Furberg (Administrerende direktør i Telenor Norge).

Digitale trusler: Hvordan bli sterkere sammen

Statlige styrte nettverksoperasjoner truer norske verdier. Metodene er billige, effektive og i konstant utvikling. Angriperne finner nye sårbarheter de kan utnytte mot statsforvaltning, kritisk infrastruktur, forsvar og forskningsmiljøer. Denne kriminaliteten med digitale virkemidler stiger. Hva kan vi gjøre sammen for å stå bedre rustet i Norge?

Når: onsdag kl. 09.00 - 10.00
Hvor: Telenors arena - Vestre gate 10, Arendal
Arrangør: Telenor
Lenke til Facebook-event.

Medvirkende: Marie Benedicte Bjørnland (Politidirektør), Inge Kampenes (Generalmajor og sjef i Cyberforsvaret), Torstein Tvedt Solberg (Nestleder i Stortingets teknogruppe (Ap)), Heidi Arnesen Austlid (Administrerende direktør i IKT-Norge), Hanne Tangen Nilsen (Sikkerhetsdirektør i Telenor Norge) og Petter-Børre Furberg (Administrerende direktør i Telenor Norge).

Hvor langt inn på elevenes mobiler strekker skolens ansvar seg?

Den nye opplæringsloven slår fast at alt som påvirker elevenes læringsmiljø er skolens ansvar. Hvor starter skolens antimobbearbeid– og hvor stopper det? Hva med nettmobbingen som skjer etter skoletid? Røde Kors og Telenor inviterer skole-Norge til debatt om hvem som har ansvar for at barna har det bra på nett. Demo av det nye verktøyet mot nettmobbing, «Bruk Hue», som er gratis og tilgjengelig for alle skoler og lærere.

Når: onsdag kl. 15.00 - 16.30
Hvor: Telenors arena - Vestre gate 10, Arendal
Arrangør: Røde Kors og Telenor
Lenke til Facebook-event.

Medvirkende: Tale Maria Krohn Engvik (Helsesista), Bernt G. Apeland (Generalsekretær i Norges Røde Kors), Helge Eide (Områdedirektør interessepolitikk i KS), Kent Gudmundsen (Nestleder i Stortingets utdannings komité (H)), Terje Skyvulstad (Nestleder i Utdanningsforbundet), Alida de Lange D'Agostino (Nestleder i Elevorganisasjonen) Bodil Houg (Mobbeombud i Buskerud), Ragnhild Mathisen (Leder Corporate Affairs i Telenor Norge) og Ivar Stokkereit (Leder for humanitære verdier og folkerett i Norges Røde Kors).

Alle våre arrangement blir streamet. Lenke til streaming legges ut i hvert Facebook-arrangement.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Henriette Frølich Holte, informasjonssjef i Telenor Norge. Tlf: 977 53 622, e-post: Henriette-Frolich.Holte@telenor.com

eller ring pressetlf. på 800 80 900

Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse