Pressemeldinger

Overrasket og uenig i Konkurransetilsynets varsel om vedtak

Telenor har i dag mottatt et varsel om vedtak fra Konkurransetilsynet som følge av undersøkelser gjennomført av Konkurransetilsynet siden 4. desember 2012. Varselet fra Konkurransetilsynet er ikke et endelig vedtak.

(Fornebu, 23. november 2016) Telenor har i dag mottatt et varsel om vedtak fra Konkurransetilsynet som følge av undersøkelser gjennomført av Konkurransetilsynet siden 4. desember 2012. Varselet fra Konkurransetilsynet er ikke et endelig vedtak.

− Varselet gir uttrykk for en foreløpig vurdering fra Konkurransetilsynet, som vi nå skal gå nøye gjennom før vi vurderer hvordan vi skal svare på varselet, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Varselet viser at Konkurransetilsynet vurderer å ilegge Telenor en bot på 906 millioner kroner. Varselet fra Konkurransetilsynet gjelder mistanke om brudd på konkurransereglene relatert til grossistavtaler i det norske mobilmarkedet i perioden 2010 til 2014. Telenor har samarbeidet med Konkurransetilsynet, og lagt forholdene til rette for deres arbeid. Dette samarbeidet vil fortsette, og Telenor vil gå grundig gjennom varselet og gi innspill til Konkurransetilsynet.

Konkurransetilsynets påstand er at Telenor gjennom prisvilkår og dobbeltroamingforbud i grossistavtaler i perioden 2010-2014 har begrenset konkurransen.

− Telenor er overrasket over varselet ettersom Asker og Bærum tingrett i 2012 tok stilling til samme avtaletype og konkluderte med at dobbeltroamingforbudet var lovlig i henhold til konkurransereglene, sier Svendsen.

Vi har ventet i fire år på tilbakemelding fra Konkurransetilsynet. Derfor antar vi at vi må vente enda en stund før Konkurransetilsynets etterforskning får sin endelige konklusjon, sier Berit Svendsen.

Saken gjelder som det fremgår et historisk forhold og vi venter ikke at varselet får negativ betydning for Telenors virksomhet.