Pressemeldinger

Oslo digitaliserer 10.000 trygghetsalarmer

Det er i dag rundt 80.000 trygghetsalarmer i bruk i Norge. I løpet av de neste årene skal alle digitaliseres. Oslo kommune har flest trygghetsalarmer i Norge og er blant de aller første som tar fatt på oppgaven.

(Fornebu, 26. august 2015) Det er i dag rundt 80.000 trygghetsalarmer i bruk i Norge. I løpet av de neste årene skal alle digitaliseres. Oslo kommune har flest trygghetsalarmer i Norge og er blant de aller første som tar fatt på oppgaven.

– Vi har i alt 10 000 brukere av trygghetsalarmer i Oslo. Digitalisering av tjenesten er et viktig skritt mot en smartere eldreomsorg som gjør at vi får frigjort mest mulig tid til pleie og omsorg, sier Aud Kvalbein (KrF), byråd for eldre i Oslo kommune.

Kommer som trygghetspakker
De digitale trygghetsalarmene tilbys som såkalte trygghetspakker med tilleggsenheter.

– Ulike sensorer som for eksempel ved fall, for dør og ved brann vil bidra til å øke tryggheten i eget hjem, sier Kvalbein.

– Dermed kan flere bli boende hjemme hele livet, eller så lenge helsen tillater, slik de aller fleste av oss ønsker, sier byråden.

Fem prøvebydeler tester ut
Det er Telenor Objects, i samarbeid med Aleris Omsorg, CareTech og InfoCare, som skal digitalisere trygghetsalarmtjenesten i de første fem bydelene i Oslo, med til sammen 3500 brukere,

– Oslo kommune henvender seg til hele markedet når vi gjør velferdsteknologiske anskaffelser, sier Kvalbein.

Se videointervju med Kvalbein under relatert nederst

Det er bydelene St. Hanshaugen, Ullern, Frogner, Nordre Aker og Vestre Aker som er først ute med digitale alarmer og trygghetspakker til sin befolkning. Utskiftingstakten er planlagt med omtrent 2 000 per år, men det legges opp til en raskere utskifting etter hvert. 

Slik fungerer digitale trygghetsalarmer (se også under relatert):

Fra trygghetsalarm til blodsukkermåling

Telenor Objects leverer i dag ulike velferdsteknologiske løsninger til 80 kommuner, og tjenestene inkluderer blant annet trygghetsalarmer, helsefaglig bemannet responssenter, dørsensorer, GPS, fallalarmer og digital blodsukkermåling.

– Oslo kommune gjør et stort og viktig arbeid for å digitalisere sitt helse- og omsorgstilbud, og vi er glade for å kunne være med på reisen, sier Johan Ivarson i Telenor Objects.

50 kommuner var denne uken samlet på et stort seminar om velferdsteknologi hos Telenor hvor blant annet Oslo kommune fortalte om sine erfaringer.

– Mange kommuner kan være usikre på hvordan man skal gå frem for å innføre velferdsteknologi, og da er trygghetsalarmen som de fleste kommuner tilbyr et naturlig sted å starte. Ved å dele erfaringer som Oslo nå gjør, så tror jeg flere vil se fordelene med smart bruk av velferdsteknologi i en sektor som er presset på tid og midler, sier Ivarson.

Kan redusere store kostnader
I 2014 passerte driftsutgifter til omsorgstjenester i Norge 100 milliarder kroner, i følge Statistisk Sentralbyrå. Tjenester i hjemmet står for nesten halvparten av disse utgiftene.

– Bruk av velferdsteknologi øker tryggheten i hjemmet for den enkelte og frigjør dyrebar tid for helse- og omsorgspersonell. Ved å digitalisere trygghetsalarmene så har man tatt et stort skritt mot en mer effektiv eldreomsorg, sier Ivarson.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Kristine Meek, kommunikasjonssjef Telenor Norge tlf: 918 85 405, kristine.meek@telenor.com

Odd Christian Klafstad, kommunikasjonsansvarlig Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune tlf: 958 31 033, oddchristian.klafstad@byr.oslo.kommune.no