Pressemeldinger

​​Organisasjonsendringer i Telenor Norge

Telenor Norge omorganiserer mobildivisjonen for privatmarkedet, og en mindre avdeling på Gjøvik i fastnett- og TV-divisjonen avvikles. Om lag 80 ansatte blir overtallige. Endringene er en del av Telenors digitaliseringsagenda.
Om lag 80 ansatte blir overtallige når Telenor Norge omorganiserer innen mobil, fastnett og TV. Foto: Martin Fjellanger.

(Fornebu 18. oktober 2017) Telenor Norge omorganiserer mobildivisjonen for privatmarkedet, og en mindre avdeling på Gjøvik i fastnett- og TV-divisjonen avvikles. Om lag 80 ansatte blir overtallige. Endringene er en del av Telenors digitaliseringsagenda. 

– I dag har dyktige medarbeidere fått informasjon om at vi nedbemanner flere steder i organisasjonen. Nå skal vi gjøre vårt for at de berørte blir godt ivaretatt og får en god oppfølging i tiden fremover, sier Berit Svendsen, Norgessjef for Telenor.

Hele Telenor er i endring. Det er satt ambisiøse mål for konsernet som krever effektivisering, digitalisering og kutt i kostnader.

– Telenor skal være helt i front av digitaliseringen av Norge. Dette medfører at vi må endre hvordan vi arbeider og hvordan vi organiserer oss i Telenor Norge. Digitaliseringen i markedet gir utfordringer og muligheter. Det forutsetter at vi skaper inntjening gjennom utvikling av nye produkter og tjenester, forklarer Svendsen.

Berit Svendsen, Norgessjef i Telenor, sier selskapet må endre seg for at Telenor skal være helt i front av digitaliseringen av Norge.

Mobil
Leder for mobildivisjonen Bjørn Ivar Moen fremhever at det har vært god vekst innen mobil, men markedsutviklingen og nye kundebehov fører til at organisasjonen må endres.

– Kundenes vaner endrer seg i takt med det digitale skiftet, og vi gjør endringer for å være i forkant av denne utviklingen. Vi skal fortsette å levere den merverdien som kundene verdsetter, men mer effektivt, sier Bjørn Ivar Moen, leder for mobildivisjonen i Telenor Norge.

Telenor forenkler og effektiviserer mobildivisjonens organisasjon og prosesser, med en flatere struktur og mer digitale løsninger. Om lag 60 ansatte blir overtallige, i all hovedsak på Fornebu.

Fastnett og TV
I fastnett- og TV-divisjonen har det i flere år vært jobbet systematisk for å effektivisere prosesser og produksjonsmåte. Flere oppgaver automatiseres nå i større grad, og dette medfører at færre oppgaver krever manuell håndtering. En mindre avdeling på Gjøvik i fastnett- og TV-divisjon vil avvikles. Om lag 20 personer blir overtallige. Den øvrige delen av Telenor Norges virksomhet på Gjøvik blir ikke berørt.

De ansatte som blir overtallige vil tilbys sluttavtaler i henhold til selskapets retningslinjer og ansiennitet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Torild Uribarri, kommunikasjonsdirektør i Telenor Norge
Tlf: 911 55 381, e-post: torild.uribarri@telenor.com eller ring pressetlf. på 800 80 900
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse