Pressemeldinger

Økt kapasitet og beredskap under Nato-øvelsen

Nato-øvelsen Trident Juncture 2018 setter sitt preg på Norge, men også på Telenor Norge. I forkant av øvelsen har vi forsterket kapasitet flere steder i landet. – Vi skal levere tjenester og kapasitet til hele samfunnet, også i områdene som får ekstra belastning i forbindelse med øvelsen, sier Bjørn Amundsen.
Telenor styrker mobilkapasiteten under høstens Nato-øvelse. Foto: Forsvaret

(Fornebu 14. september18) Nato-øvelsen Trident Juncture 2018 setter sitt preg på Norge, men også på Telenor Norge. I forkant av øvelsen har vi forsterket kapasitet flere steder i landet. – Vi skal levere tjenester og kapasitet til hele samfunnet, også i områdene som får ekstra belastning i forbindelse med øvelsen, sier Bjørn Amundsen.

Den militære øvelsen Trident Juncture er NATO-alliansens største, der mer enn 40 000 soldater fra over 30 land vil øve på å forsvare Norge. Akkurat nå ankommer både soldater og utstyr landet.

Norge har vertslandsansvar for øvelsen og Telenor Norge tar sitt ansvar og hever beredskapen for å levere robust infrastruktur og god dekning.

- Når det ruller inn flere tusen soldater i et området det vanligvis bare er noen titalls mobilkunder, trengs det styrket kapasitet i mobilnettet, og det har vi sørget for at er på plass, forklarer Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor Norge.

I samarbeid med Forsvaret har Telenor kartlagt de områdene i landet som kan ha behov for økt kapasitet i mobilnettet. Resultatet ble utbygging av kapasitet i 13 kommuner.

- Samtlige områder har fått permanent kapasitetsøkning, men unntak av et område i den sentrale delen av øvingsområdet der vi har gjort en midlertidig kapasitetsøkning, sier Amundsen.

Økt beredskap

Militære øvelser fører også med seg store mengder tungtransport på veinettet og tungt materiell utenfor allfarvei, dette øker risikoen for skader på infrastruktur. Det betyr behov for økt beredskap for å sikre rask feilretting på utstyr.

Nesten 80 prosent av all datatrafikk går gjennom Telenor Norges infrastruktur og kan være et interessant mål for andre staters etterretning.

- Øvelsen er av stor interesse for statlige etterretningstjenester. Det stiller krav til økt årvåkenhet rundt vår infrastruktur og lokasjoner. Vårt sikkerhetsmiljø og vår krise- og beredskapsorganisasjon er forberedt på å måtte håndtere forsøk på informasjons- og etterretningsoperasjoner, sabotasje og misbruk av tjenester, sier sikkerhetsdirektør Hanne Tangen Nilsen.

Telenor Norge er del av den nasjonale beredskapen gjennom et meget godt samarbeid med Forsvaret, blant annet gjennom et formalisert beredskapssamarbeid med Cyberforsvaret.

- For å kunne agere raskt hvis behov, vil Telenor Norge og Cyberforsvaret utveksle personell under øvelsen. I tillegg vil Telenor Norges representanter i fylkesmennenes beredskapsråd også være klare til å stille på kort varsel. Dette er en styrke for den nasjonale beredskapen, sier Tangen Nilsen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Caroline Lunde, kommunikasjonssjef i Telenor Norge

Tlf: 971 55 855, e-post: caroline.lunde@telenor.com eller ring pressetlf. på 800 80 900

Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse