Pressemeldinger

Økende pågang hos samtaletilbudet Kors på halsen

Kors på Halsen har i løpet av de siste 30 årene mottatt 1 million henvendelser fra barn og unge som trenger noen å snakke med, og behovet er økende. - Krisepregete henvendelser øker og på fire år har vi hatt en firedobling i antall henvendelser på chat, leder i Kors på halsen, Nelli Kongshaug.

(Fornebu, 23. oktober 2014) Kors på Halsen har i løpet av de siste 30 årene mottatt 1 million henvendelser fra barn og unge som trenger noen å snakke med, og behovet er økende. - Krisepregete henvendelser øker og på fire år har vi hatt en firedobling i antall henvendelser på chat, sier leder i Kors på halsen, Nelli Kongshaug.

Kors på halsen er et samtaletilbud for barn og unge. De frivillige som svarer på telefon, mail og chat nesten hele døgnet har de siste årene opplevd en enorm økning i henvendelser på chat.  Siden chat-tilbudet ble lansert i 2010 har henvendelsene firedoblet seg. Nå er pågangen er så stor at hver tredje henvendelse på chat dessverre ikke blir besvart.

- Mange barn og unge foretrekker å chatte fordi det er en form de er trygge med. De får en rask dialog, og chatten virker enda mer anonym enn telefonsamtalen. Anonymiteten gjør også at flere tar opp alvorlige temaer som depresjoner, selvmordstanker og andre psykiske lidelser, sier Kongshaug.

Flere krisepregede henvendelser
Det er i år 30 år siden de frivillige i Kors på halsen tok opp røret for første gang.  Hvert år mottar Kors på halsen omkring 20.000 henvendelser fra barn og unge. Siden oppstarten i 1984 har de hatt over 1 million samtaler med unge om alt mellom himmel og jord, men trenden er at samtaler om psykisk helse øker. I dag er en av ti henvendelser krisepregede.

- Før internett opplevde vi at mange barn og unge som ringte trengte rene faktaopplysninger, hva ting er og hva det betyr. Nå finner de fakta selv, men de ønsker fortsatt en trygg voksen å snakke med om følelser, tanker og opplevelser. De mer alvorlige av disse samtalene handler om blant annet spiseforstyrrelser og depresjon, sier Kongshaug.

Trenger flere frivillige
Økende pågang har ført til både utvidede åpningstider og flere chat-linjer, men likevel klarer ikke de frivillige å svare alle som tar kontakt.

- Det er klart vi bekymrer oss for de barn og unge som ikke kommer gjennom til oss. Kors på halsen er basert på frivillighet, og vi har 140 fantastiske Røde Kors-frivillige i sving, men vi skulle gjerne hatt flere, sier Kongshaug.

Øker sikkerheten på nett
Det som barn og unge sier de setter mest pris på hos Kors på halsen, er løftet om full anonymitet. Derfor ønsket Telenor å bidra til å øke barn og unges sikkerhet på nett ved å oppgradere nettløsningen www.korspahalsen.no, et prosjekt som er finansiert av Telenor-ansattes julegavepenger.

- Til daglig brukes Telenors sikkerhetskompetanse på å sikre samfunnsverdier og kritisk infrastruktur, men det er også viktig for oss å sikre barn og unges kommunikasjon i sårbare situasjoner. Kors på halsen-samtalene kan være noen av de viktigste samtalene i vårt nett og disse vil vi gjerne trygge, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Telenor har vært Kors på halsens viktigste støttespiller i nesten alle de 30 årene tjenesten har eksistert. I tillegg samarbeider aktørene om antimobbe-kampanjen Bruk Hue, som siden 2009 har reist landet rundt til ungdomsskoler og snakket med barn og unge om digital mobbing. Når Bruk Hue er på turne, merker Kors på halsen en økning i antall henvendelser fra deler av landet der Bruk Hue nettopp har vært.

- Dette viser at det er bruk for både Kors på halsen og Bruk Hue der ute. Det viser at barn og unge trenger trygge voksne som har tid til å lytte. Og det viser at langsiktige samarbeidsprosjekter mellom frivillige organisasjoner og bedrifter både nytter og er nødvendig, sier Svendsen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Ellen Bjørlo, kommunikasjonsrådgiver for samfunnsansvar i Telenor Norge
Tlf: 986 36 029 E-post: ellen.bjorlo@telenor.com 

Nelli Kongshaug, leder i Kors på Halsen
Tlf:  E-post: Nelli.Kongshaug@redcross.no