Pressemeldinger

Nytt konsept gir unge økt tilgang til nyheter

En ny undersøkelse viser at 66 prosent av unge mellom 18-29 år ikke har et avisabonnement. Hele 59 prosent i målgruppen er heller ikke villig til å betale for nyhetene. Nå skal Telenor samarbeide med VG for å gjøre nyheter lettere tilgjengelig.
Telenor inngår samarbeid med VG for å gjøre nyheter lettere tilgjengelig blant unge. Foto: Martin Fjellanger

(Fornebu, 12. mars 2019) En ny undersøkelse viser at 66 prosent av unge mellom 18-29 år ikke har et avisabonnement. Hele 59 prosent i målgruppen er heller ikke villig til å betale for nyhetene. Nå skal Telenor samarbeide med VG for å gjøre nyheter lettere tilgjengelig.

– Vi vet at mange unge er i en livssituasjon hvor det kan være utfordrende å få endene til å møtes. Da er det klart at man ikke nødvendigvis prioriterer kjøp av avisabonnement. Derfor åpner vi for at de mellom 18-28 år kan få full tilgang til VG+ inkludert i deres mobilabonnement, sier Bjørn Ivar Moen, fungerende leder i Telenor Norge.

Utfordrende å nå de unge

Den nye undersøkelsen fra Norstat viser at hele seks av ti mellom 18-29 år ikke har et avisabonnement. Over tid har fremveksten av nettaviser gjort nyheter lett tilgjengelig til lav eller ingen kostnad, og dermed befinner mediebransjen seg i en utfordrende posisjon. Funn fra Norstats undersøkelse viser også at majoriteten av den aktuelle aldersgruppen heller ikke er villige til å betale for nyhetene. Ved å inkludere VG+ i mobilabonnementet, åpner Telenor for at mediene kan nå unge på helt nye flater.

– Dagens unge er engasjerte, men må ta nødvendige prioriteringer. Vi har en sterk tro på at vårt samarbeid med VG vil glede mange av våre kunder, og mener at dette partnerskapet vil være til gode for kundene, mediene og samfunnet generelt, sier Moen.

Vi har en sterk tro på at vårt samarbeid med VG vil glede mange av våre kunder, sier Bjørn Ivar Moen, fungerende leder i Telenor Norge.

Samarbeider for å møte utfordringene

Det er ikke nødvendigvis slik at unge ikke leser nyheter, men ettersom mediebruken over tid er flyttet til digitale flater, nøyer de fleste unge seg med gratis nettaviser. Ved å bli en del av Telenors univers får VG nå muligheten til å treffe potensielle lesere på en helt ny måte. Norges mest leste avis ser frem til mulighetene.

– Vi har tatt mange aktive grep for å tiltrekke oss yngre målgrupper, og har en god porsjon unge lesere. Likevel er det få unge som har et avisabonnement. Vi ønsker å gjøre det enda enklere for dem å få tilgang til våre kvalitetsnyheter, og håper at dette samarbeidet vil være til glede for både nåværende og fremtidige lesere, sier Hilde Øier, direktør for brukerbetaling i VG.

Nettaviser er unges viktigste nyhetskilde

Tidligere har det blitt antatt at stadig flere unge leser nyheter primært via sosiale medier. Ifølge undersøkelsen fra Norstat sier derimot 57 prosent av de mellom 18-29 år at det er nettaviser som er deres viktigste nyhetskilde. Dermed er det ingen grunn til å tvile på at de unge er interesserte og søkende etter informative kilder.

– Dagens unge er helt klart mer informerte enn hva tidligere generasjoner har vært. De har tilgang til en mengde informasjon gjennom internett, og ligger generelt langt foran de eldre når det gjelder bruk av teknologi. Ved å inkludere denne fordelen, vil kundene få tilgang til mer enn det man forventer av et mobilabonnement. Våre Yng-kunder kan nå få full tilgang til alle VG+ artikler, som også inkluderer 400 dokumentarer, sier Erik Getz Skotvedt, leder for Yng i Telenor Norge.

Erik Getz Skotvedt, leder for Yng i Telenor Norge, forteller at med Yng Goodies vil kundene få mer enn det man forventer av et mobilabonnement.

Dette er godene i Yng Goodies

Det er det nye mobilabonnementet Yng Goodies som åpner for denne muligheten, og er et tilbud for kunder mellom 18-28 år. For å appellere til et bredt spekter av preferanser har Telenor inkludert en portefølje bestående av tolv fordeler i abonnementet, deriblant VG+. Men selskapet har planer om å utvide tilbudet over tid.

– I Yng Goodies kan du eksempelvis velge VG+ og få full tilgang til alle artikler som er merket VG+, som også inkluderer 400 dokumentarer. Dersom du bruker mye data, kan du velge Data Boost og få 12 timer fri databruk. Hvis du er opptatt av klima og miljø, kan du også velge en "goodie" der Telenor donerer 300 kr til miljøorganisasjonen Hold Norge Rent. Fordelene er mange og dette er kun begynnelsen, sier Getz Skotvedt.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Anders Krokan, kommunikasjonssjef i Telenor Norge
Tlf: 952 09 037, e-post: anders.krokan@telenor.com eller ring pressetlf. på 800 80 900
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse