Pressemeldinger

Nye frekvenser viktig for utbyggingen av 5G-nettet

Telenor har i dag blitt tildelt nye frekvenser som skal brukes til utbygging av bedre mobiltjenester over hele landet. På sikt vil de nye frekvensene på 700 MHz-båndet brukes til neste generasjons mobilnett, men først skal de sørge for at Telenor fortsetter å ha verdens raskeste 4G-nett. Telenor sikret seg disse frekvensene i konkurranse med andre operatører gjennom offentlig auksjon.
Våre kunder skal være trygge på at Telenor også i fremtiden skal ha suveren dekning over hele landet,  sier Petter-Børre Furberg, administrerende direktør i Telenor Norge.

(Fornebu, 5. juni 2019) Telenor har i dag blitt tildelt nye frekvenser som skal brukes til utbygging av bedre mobiltjenester over hele landet. På sikt vil de nye frekvensene på 700 MHz-båndet brukes til neste generasjons mobilnett, men først skal de sørge for at Telenor fortsetter å ha verdens raskeste 4G-nett. Telenor sikret seg disse frekvensene i konkurranse med andre operatører gjennom offentlig auksjon.

– Dette er en stor dag for Telenor og ikke minst for våre kunder. De skal være trygge på at Telenor også i fremtiden skal ha suveren dekning over hele landet og ha verdens raskeste mobilnett, sier Petter-Børre Furberg, administrerende direktør i Telenor Norge.

I auksjonen av 700 MHz-båndet var det knyttet dekningsforpliktelser til to av blokkene. Telenor ble tildelt blokken som sikrer dekning langs veistrekninger.

– Vi går gjennom en moderniseringsreise hvor vi skal bytte ut det over 100 år gamle kobbernettet med mobilnett og fiber. Målet vårt er at alle skal ha tilgang til høyhastighetsinternett innen fire år. I dag dekker Telenors 4G-nett allerede 99,8 prosent av befolkningen. De nye frekvensene vil forbedre dekningen vår ytterligere og sørge for at vi har rikelig med kapasitet i nettet til å gi kundene våre gode opplevelser både på internett og telefoni, sier Petter-Børre Furberg.

Baner vei for fremtidens supernett

Frekvensene som nå er frigjort har ikke bare gode dekningsegenskaper, de regnes også som viktige for utbyggingen av neste generasjons mobilnett, 5G-nettet. I fjor høst satt Telenor i gang Skandinavias første testpilot av 5G-nettet på Kongsberg. I år står Elverum og Trondheim for tur til å teste fremtidens supernett.

– 5G-teknologien vil fundamentalt endre flere samfunnskritiske operasjoner som trafikkavvikling og helsetjenester samt viktige kommunikasjonstjenester som nødkommunikasjon. Frigjøringen av 700 MHz-båndet er derfor et viktig steg for digitaliseringen av Norge, og myndighetene fortjener anerkjennelse for å ha tatt en offensiv rolle i denne utviklingen. Vi skal benytte anledningen til å fortsette å ta en ledende rolle i utbyggingen av 5G-nettet, sier Petter-Børre Furberg.

Nkom offentliggjorde i dag at Telenor har fått tilslag på følgende frekvens ressurser i frekvensauksjonen som ble avholdt 4.juni: 2*10 MHz i 700 MHz-båndet. Etter tildeling har Telenor følgende mobilfrekvenser: 700 MHz:2*10, 800 MHz:2*10, 900 MHz: 2*15, 1800 MHz: 2*30, 2100 MHz: 2*20, 2600MHz: 2*40.


Dekningsforpliktelser

Dekningsforpliktelsen for vei innebærer å sikre dekning langs disse strekningene:

  • Europavei
  • Kystveien fra Mo i Rana-Bodø (Fylkesvei 17 fra Utskarpen til Bodø)

Veitunneler og fergestrekninger er ikke omfattet av dekningsforpliktelsene.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Anders Krokan, informasjonssjef i Telenor Norge

Tlf: 952 09 037, e-post: anders.krokan@telenor.com eller ring pressetlf. på 800 80 900

Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse