Pressemeldinger

Nye entreprenøravtaler med Eltel Sønnico og Relacom

Telenor Norge AS og Canal Digital Kabel-TV AS har inngått nye 5-års avtaler med Eltel Sønnico og Relacom. De nye avtalene skal sikre bedre kundeopplevelser.

(Fornebu, 13. oktober 2014) Telenor Norge AS og Canal Digital Kabel-TV as har inngått nye 5-års avtaler med Eltel Sønnico og Relacom. De nye avtalene skal sikre bedre kundeopplevelser.

Telenor Norge er inne i et langsiktig arbeid med modernisering og forenkling av tjenester og prosesser for alle teknologiområder. De nye avtalene skal sikre forenklede og mer effektive arbeidsprosesser, og større langsiktighet og forutsigbarhet i leveranser for våre partnere.

– Telenors samfunnsforpliktelse som leverandør av nasjonal infrastruktur gjør det nødvendig å kunne levere, bygge og drifte over hele landet. Et godt og velfungerende samarbeid med entreprenørene er svært viktig for å levere best mulig tjenester til kundene, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

I endring
Telekommarkedet i Norge er i endring. Teknologien utvikler seg raskt, med ny infrastruktur og nye tjenester. Telenor investerer årlig over fire milliarder kroner i infrastruktur og tjenester i Norge. De nye entreprenøravtalene skal gi kundene bedre opplevelser, med økt kvalitet og raskere leveranser.  

– Denne avtalen er en fantastisk start for oss. Vi er veldig glade for å ha vært i stand til å møte de høye kravene til Telenor. Lengden på kontrakten og kapasiteten i selskapet vårt vil danne et meget viktig grunnlag for fremtidig samarbeid og utvikling med Telenor, sier Anders Hauglie-Hanssen, administrerende direktør i Eltel Sønnico.  

Landsdekkende
Avtalene er basert på en modell der de to selskapene får ansvar for å håndtere et avtalt volum av oppdrag innenfor leveranse, utbygging og drift, for gitte geografiske områder.

– Vi er svært fornøyd med å kunne fortsette vårt gode samarbeid med Telenor. Avtalen er viktig for oss med tanke på fremtidig utvikling av selskapet, sier Øystein Knudsen, administrerende direktør i Relacom.

Partene er nå klare til å realisere effekter av teknologi, organisering og prosessforbedringer gjennom de nye avtalene.

Om Eltel Sønnico
Eltel Sønnico AS er et nyetablert selskap gjennom fusjonering av Eltel Networks AS og Sønnico Tele AS, og er en totalleverandør av telekommunikasjonstjenester i Norge. Selskapet dekker de fleste tjenestene innenfor fastnett og mobil utbygging, leveranse og drift, inklusive analyse, design, planlegging, prosjektledelse, konstruksjon, installasjon, testing og dokumentasjon. Eltel Sønnico blir en landsdekkende infrastrukturleverandør innenfor telekom med lokal tilstedeværelse i 14 fylker med ca. 1100 ansatte.

Om Relacom
Relacom AS er en av Norges største uavhengige teknologi- og tjenesteleverandør innenfor telekom, energi og M2M (maskin-til–maskin). Selskapet har ca. 1900 ansatte fordelt over hele landet, og bistår med alt innenfor prosjektering, bygging, installasjon, drift, service og vedlikehold.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
• Torild Uribarri, kommunikasjonsdirektør Telenor Norge, tlf. 911 55 381, torild.uribarri@telenor.com 
• Anders Hauglie-Hanssen, administrerende direktør i Eltel Sønnico, tlf. 917 58 666, anders.hauglie-hanssen@sonnicotele.no 
• Øystein Knudsen, administrerende direktør i Relacom, tlf. 901 78 590 oystein.knudsen@no.relacom.com