Pressemeldinger

Ny tjeneste gjør nettbruk sikrere

Økt nettkriminalitet og dataangrep er en voksende utfordring for norske virksomheter. Som første bredbåndsleverandør i Norge har Telenor utviklet en sikkerhetstjeneste som reduserer faren for å koble seg til farlige nettsider.

(Fornebu, 31. august) Økt nettkriminalitet og dataangrep er en voksende utfordring for norske virksomheter. Som første bredbåndsleverandør i Norge har Telenor utviklet en sikkerhetstjeneste som reduserer faren for å koble seg til farlige nettsider.

– Vi står overfor et avansert og omfattende trusselbilde i cyberdomenet. De kriminelle aktørene er blitt bedre organisert, de har større kapasitet og bedre kompetanse. Vi ser at virksomheter i stadig større grad blir utsatt for informasjonsuthenting og andre former for nettkriminalitet, og konsekvensene er mer alvorlige enn før, sier Gunnar Ugland, leder for Telenors sikkerhetssenter TSOC (Telenor Security Operations Center).

Telenor har sikkerhetsanalytikere på vakt hele døgnet som jobber med kundene for å avdekke sikkerhetshendelser og løpende følger med på truslene som finnes der ute. 

– TSOC håndterer daglig angrep mot våre kunder. Hensikten kan være å få deg til å besøke en nettside som planter virus på PCen din og tar kontroll på maskinen, og du får ikke igjen tilgangen før du har betalt angriperen. Andre angrep kan være mer målrettede henvendelser til enkeltansatte for å få tak i virksomhetskritisk informasjon, såkalt spearphishing, sier Ugland. 

Hindrer tilgang til farlige nettsteder
Med bakgrunn i Telenors forståelse av sårbarheter, trusselbilde og kundenes behov har Telenor utviklet Nettvern, en tjeneste som reduserer risikoen for at ansatte i bedrifter uforvarende besøker farlige nettsider. 

Nettvern er en grunnsikring som enkelt knyttes til bedriftens bredbånd. Tjenesten fungerer slik at når kunden gjør oppslag mot et nettsted som er kjent som ondsinnet, vil kunden ikke nå frem til nettstedet.

Tjenesten oppdateres kontinuerlig, og blokkerer flere millioner kjente ondsinnede nettsteder. Alle enheter (pc/mac, mobiltelefoner, nettbrett) som bruker samme bredbånd vil normalt dekkes av tjenesten. Tjenesten reduserer dermed risikoen for at bedriften blir påført skade eller tap som følge av sikkerhetsbrist.

– Tjenesten har blitt godt mottatt i markedet. En høy andel forespurte kunder ser behovet og ønsker å teste tjenesten, sier Jon Anders Teisberg, produktsjef i Telenor Business.

Må ta trusselbildet på alvor
– Det er umulig å gardere seg 100 prosent mot cyberkriminalitet, men norske virksomheter må ta trusselbildet på alvor. I tillegg til tekniske sikringstiltak er det viktig også å jobbe kontinuerlig med medarbeidernes kompetanse og holdninger. Videre bør virksomhetene etablere sikkerhetsovervåking av bedriftens nettverk, og ha egne ressurser for å håndtere hendelser, understreker Gunnar Ugland ved TSOC. 

Det er få selskaper som er så store at de kan bygge opp all nødvendig sikkerhetskompetanse selv og er derfor avhengig å finne en god sikkerhetspartner til å hjelpe seg. Enhver virksomhet må basere sine sikringstiltak basert på hvilke verdier som skal beskyttes og hva som er akseptabel risiko.

Se hvordan Nettvern fungerer på YouTube

For ytterligere informasjon informasjon, vennligst kontakt:
Kristin Vetleseter, informasjonssjef Telenor Norge
Tlf. 934 80 648, e-post: kristin.vetleseter@telenor.com