Pressemeldinger

Ny leder av Telenors grossistvirksomhet

Harald Krohg tar over ledelsen av Global Traffic i Telenor Group. Asle Svanøe etterfølger Krohg som leder av Telenors grossistvirksomhet.

(Oslo 16. september 2014) Harald Krohg tar over ledelsen av Global Traffic i Telenor Group. Asle Svanøe etterfølger Krohg som leder av Telenors grossistvirksomhet.

Harald Krohg går til stillingen som leder for Global Traffic i Telenor Group, en enhet som har ansvaret for å styrke Telenor konkurranseposisjon på internasjonale tale, SMS og datatrafikk-tjenester. Han har vært i Telenor siden 1994, og har hatt en rekke lederstillinger i Telenor-konsernet. Han har hatt lederjobben i Wholesale & Regulatory  (W & R) siden etableringen av Telenor Norge i 2007.

Asle Svanøe (37) tiltrer jobben som ny leder av W & R 1. oktober. Svanøe er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU i Trondheim. Han begynte i Telenor i 2001 som produktspesialist på leide samband. Han har vært en del av ledergruppen i Wholesale and Regulatory siden 2007. 

Fakta om Wholesale & Regulatory
• Divisjon Wholesale & Regulatory har ansvar for wholesale-virksomheten, både innenfor fastnett og mobil og for det regulatoriske arbeidet i Telenor Norge.

• Divisjonen skal sikre en helhetlig kundebetjening og likebehandling på tvers av aksessene fast og mobil mot aktørene i det norske telekommunikasjonsmarkedet. Videre skal wholesale-markedet videreutvikles i overensstemmelse med gjeldende regulatoriske rammebetingelser.

• Det er en sterk sammenheng mellom håndteringen av regulatoriske forhold og Telenors aktiviteter i wholesale-markedet.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:
Kommunikasjonsdirektør Torild Uribarri, tlf: +47 91155381, torild.uribarri@telenor.com