Pressemeldinger

Ny DNB-avtale for Telenor

Telenor har signert ny avtale med DNB om leveranse og drift av telefoni- og mobiltjenester til bankens virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. Avtalen har en verdi på 315 millioner kroner over tre år.

(Fornebu, 27. juni 2013) Telenor har signert ny avtale med DNB om leveranse og drift av telefoni- og mobiltjenester til bankens virksomhet i Norge, Sverige og Danmark.  Avtalen har en verdi på 315 millioner kroner over tre år.

Avtalen omfatter basistjenester på fasttelefoni, mobiltelefoni og såkalte Intelligente Nett-tjenester, WAN til filialnett og sentrale lokasjoner, samt MCS (managed communication services, drift av Avaya og Trio Entreprise).

- Ved å velge Telenor som leverandør av telefoni- og mobiltjenester bygger vi videre på et etablert samarbeid med en solid og langsiktig aktør innenfor telekommunikasjon, sier Liv Fiksdahl, konserndirektør IT og Operations i DNB.

- DNB har som mål å tilby sine kunder enkle og framtidsrettede banktjenester. For å nå dette målet er vi avhengige av å ha en partner som forstår hva kundene forventer av oss og er i stand til å levere på dette. I tillegg er det viktig for oss at våre løsninger driftes med høy kvalitet, der både hastighet og stabilitet er avgjørende faktorer, sier Fiksdahl.

- Vi er svært glade for å få fortsette vårt samarbeid med DNB. Avtalen understøtter en felles strategi hvor det skal være enkelt å kjøpe, bruke og få support, og vi utfordrer hverandre på å finne gode og innovative mobile tjenester og løsninger. Vi ser frem til å være med i den videre utviklingen av DNBs virksomhet, sier Bjørn Ivar Moen, leder for bedriftsmarkedet i Telenor.

Avtalen inkluderer mulighet for forlengelse på ett pluss ett år, og åpner for at Telenor kan gi tilbud på nye tjenesteområder i løpet av kontraktsperioden.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt

Kristin V. Tønnessen, informasjonssjef i Telenor, tlf. 934 80 648, e-post: kvt@telenor.com
Øyvind Trangerud, divisjonsdirektør Teknologi- og leverandørstyring DNB, tlf. 924 22 560,
e-post: oyvind.trangerud@dnb.no