Pressemeldinger

Ny app gjør hverdagen enklere for nyrepasienter

Ny Telenor-teknologi skal gjøre hverdagen lettere og tryggere for nyrepasienter med hjemmedialyse. Nå kan pasienter sende inn målinger til helsepersonell via en brukervennlig app rett fra stua. Beate Karlsen sier hun har fått livet tilbake med den nye løsningen.
Telenors Norgessjef, Petter-Børre Furberg, befinner seg i dag i Bodø. Der har Telenor i samarbeid med Nordlandssykehuset utviklet en løsning som gjør hverdagen enkelere for nyrepasienter. (her avbildet med Beate Karlsen)

(Bodø, 2. juli 2019) Ny Telenor-teknologi skal gjøre hverdagen lettere og tryggere for nyrepasienter med hjemmedialyse. Nå kan pasienter sende inn målinger til helsepersonell via en brukervennlig app rett fra stua. Beate Karlsen sier hun har fått livet tilbake med den nye løsningen.

– Straks jeg begynte med hjemmedialyse, fikk jeg livet tilbake. Selv om jeg bor et stykke unna sykehuset i Bodø, har ikke avstanden så mye å si lenger. Sykehuset og helsepersonellet føles nærmere med denne løsningen. Jeg har med meg ekstramaskinen på hytta og rundt omkring, og er med på stort sett alt jeg har lyst til, sier Beate Karlsen.

Karlsen er en av pasientene som har testet ut løsningen det siste året. Nyreproblemene hennes ble oppdaget for nærmere 25 år siden. Likevel var det først for tre år siden behovet for dialyse meldte seg. Hun gjennomfører nattlige dialyser i sitt eget hjem i Fauske, et godt stykke unna sykehuset i Bodø.

Mindre papirarbeid

Dialysepasienter må daglig dokumentere målinger. Tradisjonelt har dette vært informasjon pasientene har notert ned på papir og sendt inn. Disse omstendelige og tidkrevende hverdagsrutinene var utgangspunktet for pilotprosjektet.

– Nå kan pasientene gå på vekten eller ta blodtrykket hjemme i stuen og tallet blir umiddelbart sendt til oss. Tilbakemeldingene fra brukerne våre er at løsningen er mye mer lettvint enn å måtte notere på papir, scanne og sende inn. Vi som helsepersonell sparer mye tid på å slippe å skrive inn all dataen manuelt, og vi får mye bedre oversikt. Denne løsningen kan ha potensiale for flere pasientgrupper, og jeg er stolt av å jobbe på et sykehus som satser på nye og digitale løsninger, sier sykepleier Sissel Klæth på Nordlandssykehuset.

- Vi som helsepersonell sparer mye tid på å slippe å skrive inn all dataen manuelt, og vi får mye bedre oversikt, sier Sissel Klæth, sykepleier ved Nordlandssykehuset..

Gir frihet

– I et land med store avstander er det behov for at pasienter kan følges opp uansett hvor de befinner seg. Derfor har vi laget et verktøy som skal gi pasienter frihet, trygghet og egenmestring, samtidig som helsepersonell får bedre grunnlag for både behandling og forebygging, sier Petter-Børre Furberg, administrerende direktør i Telenor Norge.

Nordlandssykehuset i Bodø er første sykehus som tar i bruk tjenesten og har bistått i utviklingen i samarbeid med Telenor. Løsningen tillater at måledata automatisk sendes fra blodtrykksmåler og vekt. Pasienten har også en app for innrapportering av hvordan det går ellers. I over et år har tjenesten blitt testet av nyresviktpasienter med hjemmedialyse. I løpet av dette året har pasientene enkelt rapportert inn status på dialysen, vekt og blodtrykk.

– Digitale løsninger i helsevesenet kommer både pasienten og helsepersonell til gode. Vår løsning for avstandsoppfølging kan brukes av kommuner, sykehus og fastleger. Dersom det er hensiktsmessig kan også forskjellig helsepersonell ha tilgang til samme data. Bodø kommune skal straks ta i gang Telenors løsning for å følge opp pasienter med kols, med mulighet til å også koble på andre pasientgrupper, sier Furberg.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Anders Krokan, kommunikasjonssjef i Telenor Norge
Tlf: 952 09 037, e-post: anders.krokan@telenor.com eller ring pressetlf. på 800 80 900
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse