Pressemeldinger

Nordmenn mest skeptiske til å dele persondata

Nordmenn er mest skeptiske til å dele personlige data, viser en ny studie som sammenligner holdninger til deling av data i ti land. Telenor tydeliggjør nå sine retningslinjer for å håndtere kundedata.

(Fornebu, 30. november 2015) Nordmenn er mest skeptiske til å dele personlige data, viser en ny studie som sammenligner holdninger til deling av data i ti land. Telenor tydeliggjør nå sine retningslinjer for å håndtere kundedata.

– Persondata er som penger i den verdensomspennende digitale økonomien. De er den digitale verdikilden som må beskyttes. Samtidig er dette død kapital dersom de ikke benyttes. For å forvalte disse verdiene på en god måte må vi ha åpenhet om hvordan det gjøres, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

I studien fra Telenor Research har forskerne spurt forbrukere i ti land om deres holdninger til å dele persondata mot å få flere persontilpassede goder fra tjenestetilbyderne. I Asia, Sør- og Øst-Europa er folk positive til å dele personlige data, mens nordmenn er mer restriktive.

Diskuterer personvern
Seks av ti nordmenn mener det samles inn for mye data, og sju av ti er redd data brukes til andre ting enn formålet, viser undersøkelsen. Resultatene presenteres og debatteres på Telenors årlige konferanse Status Teknologi Norge på Fornebu mandag. Stortingspolitiker Sveinung Rotevatn fra Venstre og Kim Ellertsen fra Datatilsynet er blant deltakerne i diskusjonen.

Flom, ras, trafikkulykker
– Det kommer klart frem at nordmenn er mer skeptiske til å dele persondata enn respondentene i de andre landene i undersøkelsen. Samtidig ser fem av ti verdien av tjenester som først blir mulige som følge av at de deler data, sier Bjørn Taale Sandberg. Han leder Telenor Research som står bak den omfattende studien.

– I dag har teknologien blitt så moden at vi kunne brukt lokasjonsdata til å varsle folk som befinner seg i et gitt område om ekstremvær eller rasfare. Vi kan se for oss en situasjon hvor du kan få melding på mobilen om en trafikkulykke eller kø på dine faste pendlerstrekninger. Når vi nå snakker om hvorfor det kan være nyttig å si ja til å dele persondata, så er det denne typen tjenester vi må kunne levere tilbake til kundene våre, sier Svendsen.

Skreddersydd hjelp
For at tjenestetilbyderne skal kunne utvikle slike tjenester må de kjenne forbrukeren godt, og dette skjer gjennom innsamling og analyse av forskjellige typer data.

Undersøkelsen viser at i Norge er halvparten av oss positive til personaliserte tjenester, mens kun tre av ti er villige til å dele sine personlige data.

– Det er altså et klart misforhold mellom ønsket om å bruke personaliserte tjenester og viljen til å stille data til disposisjon. Undersøkelsen indikerer at dette henger sammen med en følelse av ikke å ha oversikt over hvem som samler inn data og hva de brukes til, sier Sandberg.

Telenor med klare retningslinjer
– Studien viser helt tydelig at nordmenn ønsker klare bevis for at de får bedre produkter og tjenester tilbake når de sier ja til å dele data. Samtidig må vi som forvalter disse dataene ha klare retningslinjer for å ivareta kunders data og deres tillit. Det håper vi tydeliggjøringen av våre retningslinjer vil bidra til, sier Svendsen.

Telenors retningslinjer for personvern sier at kundens persondata alltid skal beskyttes. Det skal bes om samtykke fra kunden når data for mer personlige tilpasninger ønskes benyttet. Telenor skal samtidig være åpne om hvordan persondata samles inn og hvordan informasjon om deg som kunde brukes, også når det er myndighetene som ber om tilgang til persondata med hjemmel i loven.

Fakta om studien
• Telenor Research gjennomførte en spørreundersøkelse i april/mai 2015 blant 5100 forbrukere fra ti land hvor Telenor har operasjoner: Norge, Sverige, Danmark, Serbia, Ungarn, Bulgaria, Pakistan, India, Thailand og Malaysia. 514 av respondentene var fra Norge, hvorav halvparten var Telenorkunder.
• I Norge mener 5 av 10 forbrukere at apps og internettjenester bør tilpasses deres behov og interesser, men kun 3 av 10 i Norge er villige til å dele sine personlige data.
• I Asia mener 8 av 10 forbrukere at apps og internettjenester bør tilpasses deres personlige behov og interesser. 7 av 10 i Asia er villige til å dele sine personlige data.
• I Sentral- og Øst-Europa mener 8 av 10 at apps og internettjenester bør tilpasses deres behov og interesser. Her svarer 4 av 10 at de er villige til å dele sine personlige data.
• Seks av ti i Norge og Europa svarer at de er pragmatikere, dvs. at de er bekymret for sine personlige data, men likevel villige til å stille personlige data til disposisjon mot at de oppnår visse goder.
• I Asia er nesten 9 av 10 pragmatikere og er villige til å stille personlige data til disposisjon mot at de oppnår visse goder.
• 38 prosent av de norske respondentene svarer at de er mer villige til å dele data for å få personalisert kundeservice, 31 prosent er villige til å dele data mot å få personaliserte apps/internettjenester, mens kun 15 prosent vil dele data for å få personalisert reklame.

Studien blir nærmere presentert under seminaret Status Teknologi-Norge på Fornebu mandag 30. november.

Under seminaret vil også en rapport fra NyAnalyse og Samfunnsøkonomisk Analyse stå sentralt. På oppdrag for Telenor Norge har de dokumentert vekstbidraget fra IKT i samfunnet. 

For mer om seminaret les her: Status Teknologi-Norge program og påmelding
For mer informasjon om Telenors personvernpolicy les her

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Kristine Meek, kommunikasjonssjef i Telenor Norge
Tlf: 918 85 405, e-post: kristine.meek@telenor.com