Pressemeldinger

Møter skyen med fiber

(Fornebu, 28. mai 2013) Økt bruk av skytjenester i norske virksomheter har skapt et behov for økt kapasitet i datanettet. Telenor møter trenden med en storsatsing på fiber til bedriftene.

(Fornebu, 28. mai 2013) Økt bruk av skytjenester i norske virksomheter har skapt et behov for økt kapasitet i datanettet. Telenor møter trenden med en storsatsing på fiber til bedriftene.

Telenor investerer over 4 milliarder kroner årlig i å oppgradere og modernisere telefon-, TV- og datanettene i Norge. Mye av investeringen skal gå til omfattende utbygging av fibernettet til bedriftsmarkedet.

- Behovet for høyere båndbredde i norske bedrifter øker. Vi er inne i en trend der tjenester som før lå på servere lokalt hos hver enkelt bedrift nå flyttes ut på Internett, som skytjenester. I tillegg øker bruken av videotjenester, både i sanntid og som bruk til opplæring i bedriftene, sier Bjørn Ivar Moen, leder for bedriftsmarkedet i Telenor.

- Mulighetene for besparelser ved bruk av skytjenester er store, men tjenester som e-post, dokumentlagring og -deling og regnskapsprogrammer krever en stabil og sikker Internett-linje med høy kapasitet. Vi har derfor igangsatt en kraftfull satsing på fiber for bredbånd i bedriftsmarkedet, både innenfor Internett-aksess og såkalte virtuelle private nett, VPN. Med fiber vil vi gjøre bedriftene klare for fremtidens digitale løsninger, sier Moen.

Enkel modell
Telenor har bygget fiberinfrastruktur til bedriftsmarkedet i mange år. Modellen selskapet nå legger til grunn for sin offensive satsing vil gjøre fiber mer tilgjengelig for landets bedrifter, også de små og mellomstore virksomhetene. Forutsetningen er at det må være et minimum av kundepotensial i et område før selskapet starter utbygging.

- Når en kunde kontakter oss med ønske om fiber, sjekker vi bedriftens beliggenhet og nærhet til andre virksomheter. Alle bedrifter i tettbygde strøk med en viss konsentrasjon av virksomheter, vil kunne få fiber fra Telenor, sier Moen.

Moderniserer kobbernettet
Selv om Telenor nå investerer stort i fiber, vil fremdeles DSL-bredbånd over kobbernettet være den teknologien som har best dekning i Norge i lang tid fremover. Telenor vil derfor parallelt med fiberutbyggingen oppgradere kobbernettet flere steder.

- I områder hvor vi har bredbånd på flere ulike teknologier, vil vi vurdere å erstatte kobbernettet med raskere teknologi. Et slikt moderniseringsløp vil skje over mange år, og ingen tjenester eller løsninger forsvinner før vi kan tilby noe som er minst like bra. Vi vil da hjelpe kundene over på nye løsninger, og vi vil varsle kundene i god tid og innenfor gjeldende varslingsfrister og avtaler, forsikrer Moen.