Pressemeldinger

Mobiltelefonen en potensiell risiko for bedrifter

En tredjedel av alle store selskap med mer enn 250 ansatte har opplevd sikkerhetsproblemer eller tap av informasjon som følge av ansattes mobilbruk. – Majoriteten av tilfellene kunne vært unngått, mener Telenor.

(Fornebu, 6. oktober) En tredjedel av alle store selskap med mer enn 250 ansatte har opplevd sikkerhetsproblemer eller tap av informasjon som følge av ansattes mobilbruk.
– Majoriteten av tilfellene kunne vært unngått, mener Telenor.

Resultatene kommer frem i en fersk undersøkelse blant personer som har ansvar for eller påvirker innkjøp av IT- og telekomtjenester i bedriftene. Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse for Telenor. De fleste spurte svarer at sikkerhetsutfordringene skyldes at ansatte har mistet eller blitt frastjålet sin mobil eller nettbrett, og problemene som følger kan være tap av sensitiv informasjon.

– Vi er overrasket over at tallet er så høyt. Resultatet tyder på at mange bedrifter ikke har innarbeidet like gode sikkerhetsrutiner for mobilen eller nettbrettet som de har på PC-en. Mobiltelefonen kan dermed bli en åpen dør inn for kriminelle på jakt etter bedriftshemmeligheter, sier Marina Lønning, leder for Telenors bedriftsmarked.

Mobilens innhold mer verdifullt
I 2013 rapporterte politiet at over 28.000 mobiltelefoner ble meldt stjålet i Norge, og det er ikke bare verdien i mobilen tyvene er ute etter. Bedriftssensitiv informasjon på avveie kan bli skjebnesvangert for virksomheten.

– Mobiler og nettbrett er svært ettertraktet tyvegods, men innholdet på mobilen er ofte mye mer verdifullt. Heldigvis finnes det i dag svært gode sikkerhetsløsninger for mobilen og man kan enkelt sørge for fjernsletting av innhold og sperring av mobiler og nettbrett om uhellet først skulle være ute, sier Lønning.  

Nedlasting av apper skaper problemer
I undersøkelsen svarer kun halvparten av de spurte at bedriften de jobber i har tatt i bruk et sikkerhetssystem som skal hindre at viktig informasjon ikke kommer på avveie.

– Dette bekrefter dessverre funn fra tidligere undersøkelser som vi har gjennomført hvor kun 52 prosent hadde pin-kode som standard på bedriftens mobiltelefoner, sier Lønning.

Halvparten av de spurte svarer at de tillater ansatte å bruke sine egne private mobiler og nettbrett i jobbsammenheng. Bedriftene ser også ut til å ha liten kontroll med i hvor stor grad man kan bruke jobbtelefoner privat. I undersøkelsen svarer fire av ti at bedriften ikke har oversikt over de ansattes private bruk av jobbtelefoner, og 23 prosent oppgir at bedriftene har hatt sikkerhetsutfordringer etter at ansatte har lastet ned apper privat.

Kan koste bedriften dyrt
– Ofte laster nok folk ned ting uten å tenke seg om fordi de ikke har tilstrekkelig informasjon om konsekvensene. Vi håper at denne undersøkelsen fører til at flere får øynene opp for den sikkerhetsrisikoen de løper, og vi skal gjøre vårt for å heve kunnskapsnivået, sier Lønning.

For de fleste bedrifter og bedriftens ansatte vil det være viktig å kunne få hjelp døgnet rundt og uansett hvor i verden man befinner seg når mobiler eller nettbrett med bedriftsinnhold mistes eller stjeles.

– Er man raskt ute kan vi som operatør bidra til å fjernslette og hindre at sensitiv informasjon går tapt, og vi har døgnåpen kundeservice for våre bedriftskunder som trenger akutt hjelp til dette, sier Lønning.

Undersøkelsen er gjennomført i august 2014 blant personer som har ansvar for eller påvirker innkjøp av IT- og telekomtjenester i bedriftene.

Syv tips for sikrere mobilbruk for bedriften:
• Gjennomfør risikoanalyse for å finne riktig beskyttelsesnivå

• Sørg alltid for at innholdet på mobiltelefoner og nettbrett som brukes i jobbsammenheng kan fjernslettes (tjeneste som leveres av mobiloperatør)

• Sørg for retningslinjer for hvordan innhold på mobiltelefon og nettbrett skal sikres

• Et minimumstiltak er å bruke passord på SIM-kort og første skjermbilde og eventuelt ha passord til sensitiv informasjon på mobilen

• Bruk tid på å lære opp ansatte i sikker mobilbruk

• Ha tydelige regler for hva som er lovlig og ikke lovlig bruk av jobbtelefonen

• Telefoner som ikke lenger brukes bør leveres til destruksjon eller sikker gjenvinning.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Kristine Meek, informasjonssjef i Telenor Norge, tlf: 918 85 405