Pressemeldinger

Mobilt teleutstyr på vei til Lærdalsøyri

Brannen i Lærdalsøyri har slått ut tele- og datakommunikasjon i området.

(Fornebu, 19. januar 2014) Brannen i Lærdalsøyri har slått ut tele- og datakommunikasjon i området. Telenors telesentral er brent ned, og Telenor jobber med å få på plass mobilt beredskapsutstyr.

Telenors sentral, som huser viktig utstyr for telekommunikasjon, har brent ned til grunnen. Fasttelefoni og bredbånd er ute av drift. Alle basestasjonene i brannområdet er også ute av drift. Imidlertid skal man ikke langt utenfor det berørte området for å få noe mobildekning. For å bedre mobildekningene, jobbes det med å øke kapasitet og rekkevidde på basestasjonene i nærheten.
 
Brannen gir konsekvenser både for Telenors og for andre operatørers kunder.
 
Det er for tiden ikke mulig å utføre arbeid i brannområdet, men Telenor jobber på spreng sammen med sine entreprenører for å forberede alternative løsninger. Mobile nødstrømsaggregater er på vei, og venter nå ved Lærdalstunnelen. En mobilvogn, som inneholder basestasjon for 2G, 3G og 4G er også på vei. Når denne er framme, kan den gi dekning for både tale- og datakommunikasjon.  I tillegg er en beredskapscontainer med en mobil telesentral på vei fra Østlandet. Denne vil kompensere for sentralen som er brent ned.
 
Telenor gjør sitt ytterste for å få på plass telekommunikasjonen i området. Skadene er imidlertid store, og det er en omfattende jobb å erstatte utstyret som er gått tapt i brannen og koble opp nytt utstyr. Per nå er vanskelig å si når dette arbeidet vil være ferdig. 
 
Telenor har etablert sin kriseledelse for å sikre at mulige tiltak settes i verk så raskt som mulig. Ekstra mannskaper er kalt inn. Arbeidet koordineres med Fylkesberedskapsrådet.