Pressemeldinger

Med høy fart i havgapet

Telenor og Austevoll kommune har gjennomført et vellykket samarbeid om etablering av nye basestasjoner, som har gitt moderne infrastruktur med bedre dekning og kapasitet for innbyggere og næringsliv i kommunen. Ti nye kommuner følger etter med lignende spleiselag i høst.

(Austevoll, 1. september 2015) Telenor og Austevoll kommune har gjennomført et vellykket samarbeid om etablering av nye basestasjoner, som har gitt moderne infrastruktur med bedre dekning og kapasitet for innbyggere og næringsliv i kommunen. Ti nye kommuner følger etter med lignende spleiselag i høst.

I desember 2013 ble det inngått en utbyggingsavtale mellom Telenor og Austevoll kommune om mobilutbygging i tre områder i kommunen. I juni 2015 ble basestasjoner på Møkster og Kvalvåg satt i drift, og tirsdag 1. september kunne ordfører Renate M. Klepsvik endelig markere åpningen av tredje basestasjon på Nautøya ved Bakkasund.

Sikrer god infrastruktur
- Austevoll er en levende kystkommune med et aktivt næringsliv spesielt innen fiske og havbruk. Vi er opptatt av å ha god og moderne infrastruktur som kommer innbyggere til gode og som stimulerer til næringsutvikling. Derfor er vi glade for at vi på kort tid har iverksatt tre prosjekter som nettopp sikrer dette, sier ordfører Renate M. Klepsvik i Austevoll.

Telenor har god erfaring med å samarbeide med kommuner over hele landet i utbygging av mobilnett, og har gjennomført over 115 slike prosjekter. Også arbeidet med Austevoll kommune har vært et vellykket prosjekt med gode resultater

Godt samarbeid
- Austevoll kommune er svært opptatt av mobildekning i sin kommune til innbyggere og næringsliv. Kommunen inviterte oss til dialog om mobildekning sommeren 2012, og dette har resultert i tre samarbeidsprosjekter som nå er iverksatt med nyeste 4G-teknologi. Kommunen har utført en god jobb med tilrettelegging av infrastruktur, med økonomisk støtte fra Hordaland fylke, sier Pål H. Lukashaugen, prosjektleder i Telenor.

Se bilder fra åpningen under relatert nederst

Offensiv utbyggingsstrategi
Samarbeidsprosjektene i Austevoll er en del av Telenors offensive utbyggingsstrategi, der 4G-utbyggingen medfører at Telenor kan levere mobil bredbåndsdekning over større områder og dermed gi mobildekning til flere.

I dag har 90 prosent av Norges befolkning 4G-dekning fra Telenor, og med 4G fra Telenor ligger alt til rette for effektiv strømming, nedlastning av film og musikk, bildedeling og videokonferanser når og hvor som helst. Telenor har som ambisjon å levere de beste mobilopplevelsene over hele landet.

For mer informasjon, kontakt:
Tormod Sandstø, informasjonssjef Telenor Norge AS
T: 90 94 32 15 /
tormod.sandsto@telenor.com