Pressemeldinger

Liten bygning med stor betydning!

I disse dager pågår symposiet på Svalbard. En rekke viktige personligheter samles for å diskutere alvorlige spørsmål om miljø og politikk. Med i samtalene er også Telenors konsernsjef Jon Fredrik Baksaas. Denne gangen har han også et helt spesielt ærend – han skal overrekke en ferdigrestaurert telegrafbygning fra 1918 til symposiets vertskap Kings Bay.

(Oslo, 26. mai 2014) I disse dager pågår symposiet på Svalbard. En rekke viktige personligheter samles for å diskutere alvorlige spørsmål om miljø og politikk. Med i samtalene er også Telenors konsernsjef Jon Fredrik Baksaas. Denne gangen har han også et helt spesielt ærend – han skal overrekke en ferdigrestaurert telegrafbygning fra 1918 til symposiets vertskap Kings Bay.

Den lille blåmalte telegrafen kan synes svært så uanselig. Men i virkeligheten huser denne gamle trekonstruksjonen en dramatisk historie. Herfra holdt luftskipet Norge kontakt med omverdenen da Roald Amundsen gjennomførte sine polarekspedisjoner, og hit kom også de siste signaler fra Amundsen før han forsvant i isen. Amundsen skulle som kjent lete etter den italienske polarforsker Umberto Nobile som var meldt savnet, men Amundsens fly havarerte i aksjonen og Amundsen mistet livet.

- For Telenor er denne bygningen et viktig symbol på vår lange historie i Norge, sier konsernsjef Baksaas. Telegrafen på Svalbard var en av de viktigste grunner til at Svalbard ble norsk i 1924.

- Hvis ikke Norge hadde investert i en telegrafforbindelse, er det ikke sikkert at Svalbard hadde vært en del av norsk territorium i dag. Norges beviste sin interesse gjennom håndfaste investeringer på Svalbard. Det ble også en svært viktig investering for den viktige kontakten mellom sårbare gruvearbeidere og fangstfolk som inntil telegrafforbindelsen var totalt avskåret fra resten av samfunnet, sier Baksaas. Han er svært fornøyd med at telegrafen er restaurert som kulturminne.

- Restaureringen av telegrafen har vært et flott samarbeid mellom Telemuseet, Kings Bay og Telenors Kulturarv. Dette er på mange måter en liten og unnselig bygning, men den historiske betydningen har vært stor, sier Susan Barr, Riksantikvarens ekspert på polare kulturminner.

Regjeringskrise
På begynnelsen av 1960 tallet var det igjen dramatikk på Telegrafen. En gruveulykke der mange arbeideres mistet livet ble meldt per telegram til statsminister Einar Gerhardsen. Ulykken som siden fikk navnet «Kings Bay-ulykken» fikk vidtgående konsekvenser, og endte med regjeringskrise. Gruveselskapet ble nedlagt og telegrafen stengt.

Nye tider
Kings Bay har fått en ny aktualitet som verdensledende senter for forskning og vitenskapsfolk fra hele verden er knyttet til prosjekter i Ny-Ålesund. Dette førte til at Kings Bay tok kontakt med Telenor Kulturarv med tanke på å ta vare på den gamle telegrafen.

- Dette er en stor begivenhet for oss, og vi er svært fornøyd med resultatet. En stor takk må sendes til Riksantikvaren og Telemuseet for flott og godt samarbeid, sier Dag Blakkisrud, forvalter for Telenor Kulturarv. Han har hatt ansvaret for å koordinere restaureringsprosjektet.

Telegram til Statsministeren
Inne i det restaurerte telegrafbygget er det nå installert Internett, og besøkende kan sende digitale telegrammer fra stasjonen. Jon Fredrik Baksaas åpnet telegrafbyggingen ved å sende det første offisielle telegrammet til Statsminister Erna Solberg:

Ærede Statsminister

Telegrafverket knyttet Svalbard til Norge i 1911.
I dag har vi gleden av å meddele at Kings Bay telegrafen er restaurert og åpnet for publikum
Jon Fredrik Baksaas


For ytterlige informasjon, vennligst kontakt:
Dag Blakkisrud, forvalter for Telenor Kulturarv, tlf: 0047 414 09 541
dag.blakkisrud@telenor.com