Pressemeldinger

Konkurranseklagenemnda opprettholder vedtak - med dissens

Telenor har i dag mottatt Konkurranseklagenemndas vurdering av Telenors klage på Konkurransetilsynets vedtak. – Vi er skuffet over å ikke bli hørt av flertallet i nemnda, men merker oss at mindretallet mener at avtalen er lovlig. Nå skal vi gå grundig gjennom vedtaket, sier Petter-Børre Furberg, administrerende direktør i Telenor Norge.
Telenor har fått oversendt Konkurranseklagenemndas vedtak i dag, og vil nå gå grundig gjennom vedtaket, sier Petter-Børre Furberg, administrerende direktør i Telenor Norge. Foto: Martin Fjellanger.

(Fornebu 19. juni 2019) Telenor har i dag mottatt Konkurranseklagenemndas vurdering av Telenors klage på Konkurransetilsynets vedtak. – Vi er skuffet over å ikke bli hørt av flertallet i nemnda, men merker oss at mindretallet mener at avtalen er lovlig. Nå skal vi gå grundig gjennom vedtaket, sier Petter-Børre Furberg, administrerende direktør i Telenor Norge.

I et vedtak fra 21. juni 2018 besluttet Konkurransetilsynet å ilegge Telenor overtredelsesgebyr på 788 millioner kroner. Konkurranseklagenemnda opprettholder Konkurransetilsynets vedtak, med dissens.

Konkurransetilsynets påstand var at Telenor gjennom prismodellen i en grossistavtale begrenset konkurransen i det norske mobilmarkedet i perioden 2010-2014. Telenor mener avtalen som ble inngått mellom Telenor og Network Norway, verken begrenset konkurransen eller utbyggingen av et tredje nett, og at prismodellen er lovlig. Én av tre nemndsmedlemmer er enig med Telenor i dette. Telenor mener avtalen ga en betydelig prisreduksjon for Network Norway, var bedre tilpasset sluttbruker-markedet med pakketilbud, og medførte bedre tilbud til kundene og økt konkurranse på mobilmarkedet.

- Telenor har ikke gjort noe for å begrense konkurransen i det norske mobilmarkedet. Saken gjelder en avtale fra 2010 til 2014 mellom Telenor som nettleverandør og Network Norway. Avtalen hadde en prismodell som er vanlig og etterspurt i markedet, og som vi mener er lovlig. Telenor har tre måneder på seg til å ta ut stevning for Gulating lagmannsrett. Vi vil nå gå grundig gjennom Konkurranseklagenemndas vurderinger, sier Furberg.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Caroline Lunde, kommunikasjonsdirektør i Telenor Norge
Pressetelefon: 800 80 900
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse