Pressemeldinger

Vil ha flere seniorer på nett

(Fornebu, 18. april 2013) Med lanseringen av det digitale verktøyet «Seniorguide for sosiale medier», ønsker Telenor å stimulere eldre til å bli mer aktive på nettet. Med seg på laget har de Røde Kors, som håper verktøyet kan være med på å redusere ensomhet blant eldre.

(Fornebu, 18. april 2013) Med lanseringen av det digitale verktøyet «Seniorguide for sosiale medier», ønsker Telenor å stimulere eldre til å bli mer aktive på nettet. Med seg på laget har de Røde Kors, som håper verktøyet kan være med på å redusere ensomhet blant eldre.

Bruken av sosiale medier blant nordmenn over 65 år er lav, ifølge en befolkningsundersøkelse utført av Respons Analyse for Telenor. Nesten 70 prosent oppgir at de ikke benytter sosiale medier i dag. Nå ønsker teleselskapet å hjelpe flere eldre til å bli sosiale på nett.

- Vi mener alle godt voksne mennesker kan ha godt å være sosiale på nett iblant. Det å bli mer fortrolig med sosiale medier kan gjøre det lettere å holde kontakten med venner og kjære, selv når det ikke er mulig å være fysisk til stede, sier Berit Svendsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Jo høyere alder, desto lavere er kjennskapen til og bruken av sosiale medier. Mens én av tre i aldersgruppen 65-70 år benytter sosiale medier, er det kun 20 prosent fra 75 til 85 år som gjør det samme. En av tre over 75 år svarer at de ikke vet hva sosiale medier er.

-Det er flott at Telenor bidrar til å bevisstgjøre eldre om sosiale medier gjennom sin «Seniorguide for sosiale medier». Ved å ta i bruk teknologi, får de eldre en ekstra mulighet til å holde kontakt med venner og familie, samt at de enkelt kan komme i dialog med tidligere og nye bekjentskaper, sier generalsekretær i Røde Kors, Åsne Havnelid.

Digital eldreomsorg
I aldersgruppen 65-85 år forteller 27 prosent at de sitter en del alene, og skulle ønske de hadde mer kontakt med familie og venner. Ensomheten øker med alderen, mer enn én av tre over 75 år svarer at de ønsker mer kontakt med familie og venner.

Av de eldre som benytter seg av sosiale medier, oppgir to av tre at formålet er å holde kontakt med familie og venner. Særlig gjelder dette for de eldste, 82 prosent av de over 75 år svarer at de bruker sosiale medier som et sosialt hjelpemiddel.

- For mange eldre er ensomhet en påkjenning. Å hjelpe godt voksne til å bli mer komfortable med sosiale medier kan være et effektivt tiltak i kampen mot ensomheten. Teknologien kan gjøre det lettere å holde kontakten med familie og venner, sier Havnelid.

- Internett som kommunikasjonskanal er selvsagt ingen erstatning for besøk og nærkontakt, men det kan være et alternativ de gangene man opplever å sitte alene, sier Berit Svendsen.

Opplever generasjonskløft
Den ferske befolkningsundersøkelsen viser også at det er stor enighet blant eldre om at internett og sosiale medier har skapt en generasjonskløft. Hele 65 prosent av de spurte over 65 år er helt eller delvis enig i dette.

- Sannsynligvis vil mer kunnskap på dette området også kunne bidra til å minske den opplevde avstanden mellom generasjonene, sier Havnelid.

- Vi håper at dagens barnebarn vil hjelpe oss å lære opp besteforeldregenerasjonen på nett.  Er det noen som virkelig har peiling på å være sosiale på digitale flater så er det dem, oppfordrer Svendsen.

I videoen under ser du hvor enkelt det lar seg gjøre: