Pressemeldinger

- Ingen dramatikk i at ESA åpner sak mot Telenor

Telenor er gjort kjent med at ESA (EFTAs overvåkningsorgan) åpner sak mot selskapet. Dette er en formell beslutning som innebærer at ESA mener konkurransesaken om Telenor må undersøkes nærmere. Beslutningen om å åpne sak er en ren prosessuell beslutning og indikerer ingenting med hensyn til utfallet av saken.

(Fornebu 26. mars 2014) Telenor er gjort kjent med at ESA (EFTAs overvåkningsorgan) åpner sak mot selskapet. Dette er en formell beslutning som innebærer at ESA mener konkurransesaken om Telenor må undersøkes nærmere. Beslutningen om å åpne sak er en ren prosessuell beslutning og indikerer ingenting med hensyn til utfallet av saken.

I desember 2012 kom ESA på uanmeldt besøk til Telenor for å undersøke om Telenor har handlet i strid med konkurranselovgivningen. Telenor har samarbeidet med ESA og levert all informasjon og dokumentasjon som ESA har forespurt. Etter snart halvannet års undersøkelser åpner nå ESA sak.

ESA skriver i beslutningen at de vil fortsette å undersøke spørsmål om marginskvis og mulig konkurransebegrensende vilkår i sluttkundekontraktene i det norske mobilmarkedet.

- Telenor opplever ikke at det er noe dramatikk i at ESA åpner sak og vi vil fortsette å samarbeide med ESA og levere den informasjon og dokumentasjon ESA ber om i sitt arbeid. Vi har tidligere uttalt at vi mener vi ikke har gjort noe galt og det er fortsatt vår oppfatning, sier Torild Uribarri, kommunikasjonsdirektør i Telenor Norge.

Per Andreas Bjørgan, direktør i ESAs Competition & State Aid Direcorate uttaler i pressemeldingen fra ESA: "The desision to open proceedings does not signify that the Authority has made a finding of infringement or prejudge in any way the outcome of the investigation; it only means that the Authority will proceed with an in-depth investigation." 

Les hele meldingen fra ESA her

Kontaktperson:  Torild Uribarri, kommunikasjonsdirektør Telenor Norge, 911 55 381 torild.uribarri@telenor.com