Pressemeldinger

Idrettslag jakter over 8 millioner brukte mobiltelefoner

Den gamle mobiltelefonen din utgjør en mulighet for ditt lokale idrettslag.

(Fornebu, 4. februar 2014) Over åtte millioner gamle mobiltelefoner ligger i skuffer og skap i de norske hjem og utgjør potensielle miljøtrusler.  Men din gamle mobiltelefon utgjør også en mulighet for ditt lokale idrettslag som får 35 kroner for hver mobil de samler inn. 

I en undersøkelse utført av Norstat for Telenor fremgår det at 57 prosent av Norges befolkning har mellom en og tre mobiltelefoner som de ikke lenger bruker.  Ti prosent svarer de har fire til fem telefoner liggende og seks prosent har over fem telefoner.  Det betyr at over 8 millioner ubrukte mobiltelefoner kan befinne seg i norske hjem.

Telenor og Norges idrettsforbund har de siste tre årene samlet inn nesten en halv million mobiltelefoner. I disse dager sparkes en ny sesong av «brukt mobil nye muligheter» i gang. Denne miljødugnaden er unik og den største innsamlingen av sitt slag i Norge.

- Å kunne hjelpe lokale idrettslag å tjene sårt tiltrengte midler til drakter, cuper, turer osv. og samtidig bidra positivt for miljøet er noe vi i Telenor er svært fornøyde med å kunne bidra med. Folk kan støtte sitt idrettslag ved å levere inn sin mobil, samtidig som de kan være sikre på at brukbare mobiler får nytt liv gjennom gjenbruk i andre markeder eller blir forsvarlig resirkulert om den ikke kan settes i stand, sier administrerende direktør i Telenor Norge Berit Svendsen.

Mer enn å kaste ball
I fjor deltok Vestby Håndballklubb i miljødugnaden og samlet inn 500 telefoner. Det gav 17 500 kroner rett i klubbkassa. Det kommer godt med i klubben som har slagordet «Mer enn å kaste ball». For Vestby Håndball er miljøaspektet ved kampanjen også viktig. Hele 90 prosent av komponentene i en telefon kan resirkuleres. Resirkuleringen reduserer behovet for produksjon av edle metaller og sjeldne mineraler for produksjon av nye mobiltelefoner, såkalt urban mining. 

- Noe av det viktigste med mobilordningen er å bygge klubb og skape engasjement, samtidig som vi gir noe tilbake til miljøet. For oss handler ikke «bruk mobil nye muligheter» bare om å tjene penger, det er mer enn det, vi ønsker å være miljøbevisste, sier lagleder i Vestby håndball Thomas Blomqvist.

Vil sette verdensrekord
Klubben er avhengig av inntekter, og i kommende sesong har de store planer for hvordan de skal få samlet inn flere brukte mobiltelefoner i Vestby.

- I år sender vi ut 350 unge håndballspillere, i tillegg til foreldre og trenere. Alle skal med. Vi skal arrangere interne konkurranser for å engasjere, og samtidig prøve å få lokalmiljøet i Vestby til å ønske å bli med på innsamlingen. Alle barnas foreldre, spillere og lokale media er engasjert, slik at så mange som mulig vet at mobilreturen er her. Vi ønsker jo også å slå verdensrekorden - som jeg tror er på 6700 mobiler - og det tror jeg vi kan få til, forteller han.

Kommer idrettslaget ditt til gode
Mobilreturprogrammet «brukt mobil nye muligheter» gir lokale idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund rett til å tjene penger ved å samle inn brukte mobiltelefoner. Idrettslagene tjener 35 kroner per mobiltelefon. Bare i 2013 samlet idrettslagene inn nesten 100.000 mobiler som resulterte i 3.3 millioner i norske klubbkasser.

- Bærebjelken i norsk idrett er frivillighet og dugnadsinnsats. For at det gode idrettstilbudet landet rundt skal kunne opprettholdes, er klubbene avhengige av inntektsbringende tiltak som dette. Jeg håper at mange idrettslag synes denne innsamlingen, som også er et miljøtiltak, er et godt tilbud som mange vil være med på. De første 300 klubbene som melder seg vil få mulighet til å skaffe gode ekstra inntekter, sier idrettspresident Børre Rognlien.

Påmelding til årets miljøkampanje er åpen fra  5.–7. februar og gjøres på idrett.no.

Fakta om ”Brukt mobil nye muligheter”
• ”Brukt mobil nye muligheter” er den største innsamlingsaksjonen av mobiltelefoner i Norge. Innsamlingen foregår hos bedrifter, privatpersoner, i Telenorbutikken og via Norges idrettsforbund
• 57 prosent av alle nordmenn har en til tre brukte mobiltelefoner liggende, og 16 prosent har over fire telefoner i skuffer og skap som de ikke lenger bruker.
• Det finnes flere millioner brukte mobiltelefoner i skuffer og skap i norske hjem.
• Mer enn 90 prosent av delene i en mobiltelefon kan gjenvinnes.
• Resirkulering hindrer behovet for ny utvinning av edle metaller og sjeldne mineraler for produksjon av nye mobiltelefoner.
• Brukt mobil nye muligheter gir tilgang på kommunikasjonstjenester til mennesker i nye markeder. Mange mobiler som resirkuleres er av så god kvalitet at de blir satt i stand og videresolgt til velfungerende bruktmarkeder i Asia og Afrika.
• Hvis ikke ditt idrettslag samler inn telefoner, kan du levere din gamle telefon i en Telenorbutikk eller bestille en ferdig frankert returkonvolutt på Telenors hjemmeside telenor.no/gjenbruk

Se video om brukt mobil: Drømmen om Danmark

Kontaktinformasjon:
Elisabeth Helgesen, leder for samfunnsansvar i Telenor Norge, mobil 479 00 035, e-post:
elisabeth.helgesen@telenor.com
Morten Schønfeldt, markedsdirektør i Norges idrettsforbund, mobil 922 00 878
Morten.schonfeldt@idrettsforbundet.no