Pressemeldinger

Har hindret millioner av besøk på overgrepssider

I disse dager er det 10 år siden Telenor og Kripos lanserte et egenutviklet blokkeringssystem som gjennom årene har hindret spredning av enorme mengder bilder og film som viser seksuelle overgrep mot barn verden over. Å stoppe slik spredning er viktig for de utnyttede barna, spredningen kan nemlig oppleves som nye overgrep.

(Fornebu, 10. november) I disse dager er det 10 år siden Telenor og Kripos lanserte et egenutviklet blokkeringssystem som gjennom årene har hindret spredning av enorme mengder bilder og film som viser seksuelle overgrep mot barn verden over. Å stoppe slik spredning er viktig for de utnyttede barna, spredningen kan nemlig oppleves som nye overgrep.

En høstdag i 2004 hørte Knut Arild Nupen som jobber i Telenor på radioen at British Telecom i Storbritannia hadde greid å hindre spredning av overgrepsmateriale på nettet. Da han kom på jobb, gikk han rett til teknologiorganisasjonen og Snorre Corneliussen, og sa at Telenor burde gjøre det samme. Da begynte ballen å rulle og få uker senere kunne Telenor sammen med Kripos lansere et filter som fører brukerne til en stopp-side med informasjon fra politiet i stedet for siden med overgrepsmaterialet.

– Å bidra til et bedre og tryggere Internett er selve hjørnesteinen i Telenors samfunnsengasjement. Vi er svært stolte både over at overgrepsfilteret kom til gjennom et personlig engasjement fra våre ansatte, og et godt samarbeid med Kripos, sier Berit Svendsen, konserndirektør og adm.dir i Telenor Norge.

Det første døgnet filteret ble tatt i bruk, stoppet det hele 7000 sidevisninger med overgrepsmateriale.

– Med Internetts inntog fikk mennesker som interesserer seg seksuelt for barn en helt annen mulighet enn tidligere til å dele bilder av stort omfang og å komme i kontakt med hverandre. Antall treff i filteret gav oss et godt innblikk i hvor mange nordmenn som faktisk etterspurte slikt materiale på nett, forteller politioverbetjent Bjørn-Erik Ludvigsen i Kripos.
 
Fant gratis og global løsning
Med Internett ble det også tydelig hvor global denne type kriminalitet var, og behovet for en enkel, felles løsning meldte seg. Det ble raskt klart at det måtte frivillighet til fra nettleverandørenes side for å kunne gjennomføre et slikt prosjekt.

– Noen nettleverandører argumenterte med at de i overført betydning bare bygget veiene som folk kjørte på, de hadde ikke noe med hvordan folk kjørte der. Telenor beviste at det er enkelt og billig å gjøre veiene trygge og at alle andre kan gjøre det samme. Vi stilte den tekniske løsningen og eksperter til disposisjon og heldigvis gikk det ikke lenge før andre leverandører fulgte etter, sier Telenors strategidirektør i Technology, Snorre Corneliussen, en av ildsjelene bak blokkeringsfilteret.

En utfordring var at ikke alle land hadde lovverk som definerte spredning av overgrepsmateriale som en kriminell handling, eller hadde et politi som prioriterte disse sakene. Kripos kontaktet Interpol og sammen utarbeidet man et sett felles kriterier over hvilket materiale og domener som burde blokkeres og hvordan.

Snart i alle Telenor-selskaper
I dag har mange av de store tele- og nettleverandørene i verden tatt i bruk filteret som baseres på en liste over domener som distribuerer overgrepsmateriale. Denne listen oppdateres kontinuerlig av Kripos og en rekke av Interpols medlemsland og deles via alle de 190 Interpol-kontorene. Tilgangen til disse domenene blir så blokkert på frivillig basis av tilgangs- og tjenesteleverandører i de respektive landene.

Filteret er også implementert i de fleste Telenor-eide selskaper i Asia. Neste på listen er Telenor Bulgaria (Tidligere Globul) og Indias Uninor i 2015. Det vil si at filteret er implementert for Telenors over 140 millioner abonnenter.  

– Vi vil først og fremst berømme den jobben Kripos har gjort for å sikre implementering ut over Norges grenser. For oss har det videre vært naturlig å fokusere på å rulle ut overgrepsfilteret i våre egne markeder for å bidra inn i den jobben Kripos gjør.  Denne delingen kjenner ikke landegrenser, og det er viktig at vi alle bidrar til å bekjempe denne kriminaliteten mot de mest sårbare, nemlig barna våre, sier Svendsen.  

Er jaget bort fra web i Norge
Hver uke blokkeres ca 100 nye domener på verdensbasis på bakgrunn av Interpol-listen. Man ser en jevn økning som delvis skyldes at det fortsatt er mange land i verden som ikke har mottiltak. I disse landene er fremtidig implementering av filteret uvurderlig i kampen mot slik kriminalitet.

I Norge er trenden den motsatte. Siden 2009 har antall treff på stopp-siden gått drastisk ned. Samtidig er 175.611 visninger stoppet i Norge så langt i 2014.

– Vi ser en dreining der norske nettbrukere som ønsker tilgang til dokumenterte seksuelle overgrep, i økende grad benytter seg av fildeling eller andre tjenester enn web, sier Ludvigsen.
 
I desember 2013 gjennomførte Kripos en storaksjon der de tok beslag i hundretusenvis av filer med straffbart materiale som ble delt på fildelingsnettverk.

– Vi tolker dette som at norske nettbrukere som tidligere benyttet web ikke lenger ser dette som et egnet sted og har flyttet over til andre arenaer. Politiets fokus flyttes deretter – man skal ikke føle seg trygg noe sted dersom man befatter seg med overgrepsmateriale, sier Ludvigsen.  

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Catharina Kokkim, informasjonssjef i Telenor Norge
Tlf: 988 02 335, e-post: catharina.kokkim@telenor.com