Pressemeldinger

Godt forberedt på uværet Tor

Telenor har iverksatt flere tiltak for å møte eventuelle feilsituasjoner som følge av det varslede uværet Tor.

(Fornebu, 29. januar 2016) Telenor har iverksatt flere tiltak for å møte eventuelle feilsituasjoner som følge av det varslede uværet Tor.

Metrologisk institutt har oppgradert varselet for helga til ekstremvær og gitt det navnet Tor. Været treffer store deler av norskekysten og deler av innlandet fra fredag.

I den forbindelse har Telenor iverksatt flere tiltak:
• Entreprenørene våre informeres, slik at mannskap kan kalles raskt ut ved feilsituasjoner.
• Representantene i Fylkesberedskapsrådene er informert, slik at eventuelle krisesituasjoner kan håndteres sammen med lokale beredskapsmyndigheter.
• Telenor setter dessuten ekstra personell i operasjonssenteret i beredskap.

Styrket beredskap

Telenor har de siste årene styrket sin beredskap betraktelig for å håndtere ekstremvær og langvarig strømutfall.

– Tilgang til mobil og internett blir enda viktigere når man er rammet av ekstremvær eller andre alvorlige hendelser og trenger å få kontakt med familiemedlemmer, nødetater, forsikringsselskap eller andre. Da gjør vi det vi kan for å opprettholde dekningen eller rette feil raskt. Når naturkreftene herjer, blir vi sårbare, men alle skal vite at her jobber vi døgnet rundt for å hindre utfall, rette feil og minimere konsekvensene, sier Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor Norge.

I 2015 ble Norge rammet fem ekstremvær: Nina, Ole, Petra, Roar og Synne.
– Under disse har Telenor demonstrert at beredskapen fungerer, og er betraktelig bedret siden det voldsomme ekstremværet Dagmar.

Økt reservekraften

Vi har økt reservekraften til våre installasjoner, styrket batteri-backup på flere basestasjoner. Vi har dessuten anskaffet fem høyteknologiske mobilvogner fullpakket med alt av tele- og bredbåndsteknologi på trådløst samband som på kort varsel kan rykkes ut til kriseområder, sier Amundsen.

Kontaktperson: Bjørn Amundsen, telefon: 900 21 000, e-post: bjorn.amundsen@telenor.com